Počátky Československé republiky. Díl II Kniha

Počátky Československé republiky. Díl II

Autor: Jan Kober, Stanislav Holubec (eds)
Vydavatel: Academia
Rok vydání: 2023
Počet stran: 704
ISBN: 978-80-200-3331-4
Popis: Druhý svazek kolektivní monografie Počátky Československé republiky se soustřeďuje na vymezené časové období let 1918 až 1925, tedy na dobu klíčovou pro vnitřní ustavování a stabilizaci nového státu. Přibližuje čtyři zásadní okruhy témat, jež se týkají utváření politického systému a politické kultury, volebního práva, státní správy a samosprávy v prvních letech republiky, právní reformy a vzniku obou ústav a konečně konsolidace státu z hlediska postavení národnostních menšin i utváření armády a bezpečnostních složek.
Obsah
Zakoupit