Corporate governance společností s účastí státu Kniha

Corporate governance společností s účastí státu

Autor: Kristián Csach, Bohumil Havel (eds)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2020
Počet stran: 256
ISBN: 978-80-7598-896-6
Popis: Sborník Corporate governance společností s účastí státu se pokouší analyzovat státem (spolu)vlastněné právnické osoby (SOE) jako legitimní nástroj správy veřejného majetku, resp. uspokojování veřejných potřeb. Sestává z celkem osmnácti příspěvků, jež jsou výstupem obchodněprávní konference „Obchodné společnosti (podniky) s účasťou štátu – (SOE – State owned Enterprises)“.
Uložit jako PDF
Zakoupit