Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel Kniha

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Autor: Eva Fialová a kol.
Vydavatel: Leges
Rok vydání: 2022
Počet stran: 215
ISBN: 978-80-7502-626-2
Popis: Publikace se zaměřuje nejen na odpovědnost podle ustanovení občanského zákoníku, jež by byla aplikovatelná v případě vzniku škody, ale také na jednotlivé subjekty, které by mohly za škodu odpovídat, a analyzuje jejich odpovědnost z pohledu občanského práva. Autoři identifikují nedostatky platné právní úpravy a předkládají možná řešení. Publikace neopomíná ani téma odpovědnosti za autonomní systémy a umělou inteligenci obecně, nebo právní úpravu autonomního řízení v jiných právních řádech.
Zakoupit