Klimatické právo Kniha

Klimatické právo

Autor: Hana Müllerová a kol.
Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2023
Počet stran: 728
ISBN: 978-80-7676-580-1
Popis: Publikace Klimatické právo systematicky zpracovává nově vznikající obor klimatického práva v českém prostředí. Hlavním prvkem knihy je důkladná analýza právních otázek, které v této oblasti vyvstávají, a to jak v souvislostech práva českého, tak i unijního a mezinárodního.
Obsah
Zakoupit