Série přednášek o právu technologií
Prague Technology Law Lecture Series

Aktuální přednáška

 

Soukromoprávní aspekty eIDAS 2.0

 

Středa 17. května 2023

18.30 — 20.00

Ústav státu a práva AV, Národní 18, Praha 1, 7. patro nebo online

Program

18.30—19.15 

Dopady revize nařízení eIDAS na soukromoprávní jednání

JUDr. Adam Jareš, Ph.D.

19.15—20.00 

Diskuze

  

 

JUDr. Adam Jareš, Ph.D.

JUDr. Adam Jareš, Ph.D. má za sebou zkušenosti z advokacie, veřejného i soukromého sektoru. Rigorózní zkoušku složil ve specializaci Právo informačních a komunikačních technologií s prací zaměřenou na soukromoprávní regulaci kryptoměn. V rámci doktorského studia se věnoval elektronickému soukromoprávnímu jednání. Pravidelně publikuje a účastní se na akademických a jiných projektech.

 

 

 

   

 

 

 

Anotace příspěvku

Přednáška bude zaměřena na soukromoprávní aspekty revize nařízení eIDAS. Na základě rozhodovací praxe českých nižších soudů bude kladen důraz na možné dopady revize pro soukromoprávní styk, jako je větší dostupnost prostředků pro vytváření důvěryhodných elektronických podpisů a nové služby vytvářející důvěru – kvalifikované služby elektronické archivace a elektronické účetní knihy. Na téma tak bude nahlíženo optikou naplnění požadavků občanského zákoníku na elektronické právní jednání a prokazatelnost elektronických dokumentů v rámci civilního procesu.

 

Registrace

Registrace je možná do 15. května 2023. Registrovaní účastníci obdrží údaje o připojení.

 

Registrační formulář

Jméno: 

Příjmení:

 

Email:

 

Afiliace:

 

Forma účasti:

 

 

 

 

Přednáška je pořádána Ústavem státu a práva AV ČR, Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací

Email: eva.fialova@ilaw.cas.cz