Série přednášek o právu technologií
Prague Technology Law Lecture Series

Aktuální přednáška

Finanční podvody a sociální inženýrství

 

Středa 13. prosince 2023

18.30 — 20.00

Ústav státu a práva AV, Národní 18, Praha 1, 7. patro nebo online

Program

 

18.30—19.15 

Finanční podvody vůči klientům bank založené na metodách sociálního inženýrství

Mgr. Bc. Anežka Karpjáková

19.15—20.00 

Diskuze

 

 

Mgr. Bc. Anežka Karpjáková

Mgr. Bc. Anežka Karpjáková je studentkou 2. ročníku doktorského studijního programu „Právo informačních a komunikačních technologií“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci studia se věnuje zejména oblasti kybernetické bezpečnosti v bankovním a finančním odvětví. Současně při studiu působí jako právní expert v oblasti dohledu nad finančním trhem v České národní bance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace příspěvku

V posledních letech dochází v Česku k rapidnímu nárůstu finančních podvodů vůči klientům bank založených na metodách sociálního inženýrství (např. phishing, vishing). Útočníci se v těchto případech často za pomocí manipulativních praktik pokouší od klienta zjistit přihlašovací údaje do jeho internetového bankovnictví nebo ho přesvědčit, aby sám převedl finanční prostředky na účet útočníka. Sofistikovanost provedení těchto útoků se přitom stále zvyšuje a pro klienty bank se stává stále obtížnější rozpoznat podvodné jednání.

Přednáška má za cíl představit nejčastější případy těchto typů podvodů, ale také nové trendy a taktiky útočníků. Návazně bude věnována pozornost otázce, jak se lze proti těmto útokům efektivně bránit a jaké existují v současné době pro klienty bank právní nástroje ochrany v případě, že k podvodné transakci skutečně dojde.

Registrace

Registrace je možná do 11. prosince 2023. Registrovaní účastníci obdrží údaje o připojení.

Přednáška je pořádána Ústavem státu a práva AV ČR, Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací

Email: eva.fialova@ilaw.cas.cz

 

 

Registrační formulář

Akce:Finanční podvody a sociální inženýrství
Jméno:
Příjmení:
Email:
Afiliace:
Forma účasti: