Série přednášek o právu technologií
Prague Technology Law Lecture Series

Aktuální přednáška

 

Umělá inteligence a autorské právo

Středa 21. září 2022

18.30 — 20.00

Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 7, 7. patro

Přednáška se uskuteční v prezenční formě a online

 

Program

 

18.30—19.15 

Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu

JUDr. Jan Zibner Ph.D.

19.15—20.00 

Diskuze

  

JUDr. Jan Zibner, Ph.D.

Jan Zibner se specializuje na právo informačních a komunikačních technologií s důrazem na právo duševního vlastnictví, ochranu dat, umělou inteligenci a blockchain. Má zkušenosti jak s teoretickou doktrínou, tak s praktickou aplikací jednotlivých právních řešení na nejrůznější projekty a nejrůznější druhy umění, a to na národní i mezinárodní úrovni, samostatně nebo specializovaně pro vybrané advokátní kanceláře. V daných oblastech působí aktivně jednak po stránce aplikační, jednak po stránce přednáškové a publikační.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Anotace příspěvku

 

AI je fenomén s notným vlivem na oblast autorského práva. Vlivem širokých možností umělé inteligence vznikají nejrůznější výtvory bez jasného vymezení vůči autorskoprávní ochraně. Právo totiž i v obecné rovině stále hledá způsob, jak umělou inteligenci uchopit. Je proto potřeba vymezit umělou inteligenci vůči dvěma nejdůležitějším kategoriím autorského práva – autorskému dílu a autorství. Hlavní roli přitom představuje tvůrčí činnost umělé inteligence a hledání konkrétního autora výtvoru, který s využitím umělé inteligence vzniká. Přednáška se proto věnuje též úvahám o možnostech úprav stávajícího regulačního rámce s cílem eliminovat vyvstávající nejasnosti.

.

 

Registrace

Registrace je možná do 19. září 2022. Registrovaní účastníci obdrží údaje o připojení.

 

Registrační formulář

Jméno: 

Příjmení:

 

Email:

 

Účast:

 

Afiliace:

 

 

 

Přednáška je pořádána Ústavem státu a práva AV ČR, Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací

Email: eva.fialova@ilaw.cas.cz