Série přednášek o právu technologií
Prague Technology Law Lecture Series

Aktuální přednáška

 

DSM Directive a odměňování autorů

Středa 25. ledna 2023

18.30 — 20.00

Přednáška se uskuteční pouze ONLINE. 

 

Program

 

18.30—19.15 

Odmeňovanie autorov po transpozícii DSMD na Slovensku

JUDr. Zuzana Adamová, Ph.D.

19.15—20.00 

Diskuze

  

 

JUDr. Zuzana Adamová, Ph.D.

JUDr. Zuzana Adamová, Ph.D. je odborníčkou na právne aspekty v oblasti nových technológií a duševného vlastníctva. Je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Trnavskej univerzite a pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co. Vykonáva činnosť ako patentový zástupca a ako expert v rámci Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov v rámci European Information Society Institute, kde rozhoduje spory pre domény '.sk'.

 

 

 

   

Anotace příspěvku

 

Smernica o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu (2019/790) vyžaduje, aby členské štáty EÚ zabezpečili, že autori a výkonní umelci v prípade, že udeľujú licenciu alebo prevádzajú výhradné práva na využívanie svojich diel alebo iných predmetov ochrany, budú mať nárok na primeranú a proporcionálnu odmenu. Predmetom webináru bude najmä predstavenie a zhodnotenie hlavných zmien, ktoré sa v súvislosti s transpozíciou tejto smernice do Autorského zákona udiali, ako aj celkové nastavenie odmeňovania autorov a výkonných umelcov v slovenskom právnom poriadku.

 

Registrace

Registrace je možná do 24. ledna 2023. Registrovaní účastníci obdrží údaje o připojení.

 

Registrační formulář

Jméno: 

Příjmení:

 

Email:

 

Afiliace:

 

Forma účasti:

 

 

 

Přednáška je pořádána Ústavem státu a práva AV ČR, Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací

Email: eva.fialova@ilaw.cas.cz