Zahraniční právní řády

Přes pokračující globalizaci a tendence k unifikaci či alespoň harmonizaci práva na mezinárodní a nadnárodní úrovni v různých částech planety, zůstávají i ve druhém desetiletí 21. století mezi desítkami a stovkami právních řádů, které v současném světě existují, nadále menší a větší rozdíly. Tyto rozdíly, které se váží nejen k podobě konkrétních právních institucí, ale obecně i k obecné povaze právní regulace a celkové váze práva, jsou determinovány celou řadou faktorů, které sahají od odlišností v politickém a ekonomickém uspořádání až po rozdíly v obecně sdílených vzorcích chování a v příslušnosti k různým civilizačním okruhům. Za těchto okolností má nadále pro právní nauku i praxi zásadní roli srovnávací právní věda, ba dokonce lze tvrdit, že její význam ve světě, kde se přes hranice šíří ideje, technologie, osoby a kde jsou ale stále více sdíleny i ekonomické a společenské problémy, podstatně vzrostl. Povědomí o cizích právních řádech a cizích právních kulturách se tak stává nejen zásadním předpokladem pro jakékoli úvahy na téma zavádění jednotné mezinárodní úpravy v jakékoli oblasti, ale slouží i jako podstatný zdroj inspirace pro hledání odpovědí na domácí právní problémy a jsou nevyhnutelné i v každodenním kontaktu se zahraničním prostředím nebo řešení problémů, které se ze zahraničí přelévají k nám. Smyslem následující stránek je tak poskytnout přístup k informacím o vybraných zahraničních právních řádech.

http://eur-lex.europa.eu/n-lex//index_cs

BELGIE

Ústava 

Prameny práva

Juridat (oficiální vyhledávač psaného práva)

Juridat – Jurisprudence (oficiální vyhledavač judikatury)

Soudnictví 
Cour constitutionnelle

Conseil d´Etat

oficiální rozcestník belgických soudů

Král 

Parlament 

Výkonná moc (federální)

Právnické fakulty 

Specializované servery:

Research Guide to Belgian Law

BULHARSKO

Ústava 

Prameny práva

bulharská legislativa (legislativa v elektronické formě včetně Državen věstnik)
vybraná legislativa

Soudnictví 
Ústavní soud 
Nejvyšší soud 
Nejvyšší správní soud 
přehled soudů 
přehled soudní organizace
Prezident 
Parlament 
Vláda 
Univerzity a specializované instituce 
Specializované stránky 
Bulgarian Legal System
Lex

FRANCIE

Ústava V. republiky

Prameny práva:

server Legifrance (oficiální přístup k pramenům francouzského práva: Úředními listu, rozhodnutím francouzských soudů, mezinárodním smlouvám zavazujícím Francii atd.)

Soudní soustava:

Conseil constitutionnel

Conseil d´Etat

Cour de Cassation

Prezident republiky

Parlament:

Senát

Národní shromáždění

Výkonná moc:

Service Public (server ústředních orgánů státní správy)

Specializované servery:

Droit francophone

Juriguide

Mission de recherche Droit et Justice

přehled právnických portálů věnovaných (také) francouzskému právu

Repertoire de Ressources pour les Domaines Juridiques

Researching French Law

veřejné univerzity 

ŠVÝCARSKO

Ústava

Prameny práva:

Portál federálního práva

rozcestník k právu kantonů

Soudnictví:

přehled soudní organizace

Tribunal fédéral

Tribunal fédéral des assurances

Parlament

Výkonná moc (federace)

Specializované stránky:

Introduction to the Swiss Legal System

Právnické univerzity a fakulty

VELKÁ BRITÁNIE

Ústava

Prameny práva

psané právo

judikatura

Soudnictví

Sněmovna lordů

Courts Service

Judicial System in the UK

Královna

Parlament:

House of Lords

House of Commons

Výkonná moc

Specializované servery:

British and Irish Legal Information Institute

Law Commission for England and Wales

Legal Resources

Guide to UK Legal System

Univerzity a právnické vysoké školy