Různé

http://www.heuni.fi
Evropský institut pro prevenci a kontrolu kriminality přičleněný k OSN - The European Institut for Crime Prevention and Control affiliated with the UN (evropská instituce začleněná do sítě institucí působících v rámci Programu OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost, založena 1981, sídlí v Helsinkách) 

http://www.penal.org
Mezinárodní asociace pro trestní právo - L’Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) (mezinárodní nevládní organizace se statusem konzultanta pro OSN a Radu Evropy založená v roce 1924, sídlí v Cedex - Francie; v současné době má více než 3 000 individuálních a kolektivních členů; je zaměřena na zlepšování legislativy a zefektivnění justice při respektování principů humanity) 

http://www.isisc.org
Mezinárodní institut vyšších studií v trestních vědách - The International Institut od Higher Studies in Criminal Sciences - ISISC (instituce založená Mezinárodní asociací trestního práva - AIDP - v roce 1972 se sídlem v Syrakusách; působí při rozvíjení norem a standardů OSN v oblasti mezinárodní trestní spravedlnosti a lidských práv) 

http://www.crime-prevention-intl.org
Mezinárodní středisko pro prevenci kriminality - International Centre for the Prevention of Crime (založeno v roce 1994 se sídlem v Montrealu; zabývá se monitoringem vývoje kriminality a výměnou znalostí a zkušeností v oblasti prevence kriminality; vydává elektronický časopis International Observer Crime Prevention) 

http://www.ojp.usdoj.gov/nij/
Národní institut spravedlnosti - National Institut of Justice (Úřad pro výzkum, rozvoj a evaluaci Ministerstva spravedlnosti USA; zabývá se výzkumem v oblasti kontroly kriminality a justice)