Výzkum a projekty / 2017

Nově započaté granty:

17 – 26629S Grantová agentura ČR
prof. Axel Gosseries, Ph.D.
Stárnutí, diskriminace a právo
(Taking age discrimination seriously)
Doba řešení: 2017 – 2019

17 – 08176S Grantová agentura ČR
JUDr. Jan Malíř, Ph.D. (spoluřešitel)
Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?
(The Constitutional Court: the Guardian of the Constitution Above Politics, or in the Politics?)
Doba řešení: 2017 – 2019

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002597 -Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Mgr. Petr Agha, LL.M. Ph.D. (spoluřešitel)
Transitional Jurisprudence
(Transitional Jurisprudence)
Doba řešení: 1. 5. 2017 – 30. 9. 2021

 


Pokračující granty:

15-23955S Grantová agentura ČR
Prof. George Pavlakos, Ph.D.
Role principu proporcionality v rozhodování ústavních soudů
(Role Principle Proporcionaliy in the Constitutional Courts)
Doba řešení: 2015-2017

16-26910S Grantová agentura ČR
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana
(Biometric Data and Their Specific Legal Protection)
Doba řešení: 2016 – 2018

DG16PO02H035 Ministerstvo kultury ČR
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Národní právní dědictví
(National legal heritage)
Doba řešení: 2016 – 2020