Výzkum a projekty / 2013

Nově započaté granty:

11240153 Visegrad Fund
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Public participation in environmental decision-making: Implementation of the Aarhus Convention
Doba řešení: 2013

 

13-30299S Grantová agentura ČR
JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.
Lidská práva v mezikulturních perspektivách
(Human Rights in Inter-Cultural Perspectives)
Doba řešení: 2013-2015
Pokračující granty:

P408/12/2574 Grantová agentura ČR
JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LLM.
Problematika prokazování příčinné souvislosti v medicínsko-právních sporech
(The Problems in the Proof of Causation in Medical Malpractice Cases)
Doba řešení: 2012-2014


P408/12/2579 Grantová agentura ČR
JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Diskursivní pojmy v právu
(Essentially contested concepts in law)
Doba řešení: 2012-2014


P408/12/2564 Grantová agentura ČR
JUDr. Jan Malíř, Ph.D.
Vliv evropského práva lidských práv na zdravotní právo
(Impact of Eurpean Human Rights Law on Health Law)
Doba řešení: 2012-2014


M300681201 Akademie věd ČR - interní projekt
JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., Mgr. Petr Agha a kol.
Evropský soud pro lidská práva jako spolutvůrce evropské identity - dialog mezi "starou" a "novou" Evropou
(European Court of Human Rights as co-european identity - a dialogue between "old" and "new" Europe)
Doba řešení: 2012-2015


P408/11/0368 Grantová agentura ČR
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.,DSc.
Evropské mezinárodní právo soukromé na cestě ke kodifikaci
(European international private law... )
Doba řešení: 2011-2013


LM2010009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Projekt CzechPolar - České polární stanice: stavba a operační náklady
- podíl na řešení části projektu: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Doba řešení: 2010-2015