Výzkum a projekty / 2012

Nově započaté granty:
  1. P408/12/2574  Grantová agentura ČR
    JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LLM.
    Problematika prokazování příčinné souvislosti v medicínsko-právních sporech
    (The Problems in the Proof of Causation in Medical Malpractice Cases)
    Doba řešení: 2012-2014
  2. P408/12/2579 Grantová agentura ČR
    JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
    Diskursivní pojmy v právu
    (Essentially contested concepts in law)
    Doba řešení: 2012-2014
  3. P408/12/2564 Grantová agentura ČR
    JUDr. Jan Malíř, Ph.D. 
    Vliv evropského práva lidských práv na zdravotní právo
    (Impact of Eurpean Human Rights Law on Health Law)
    Doba řešení: 2012-2014
  4. M300681201 Akademie věd ČR - interní projekt
    JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., Mgr. Petr Agha a kol.
    Evropský soud pro lidská práva jako spolutvůrce evropské identity - dialog mezi "starou" a "novou" Evropou
    (European Court of Human Rights as co-european identity - a dialogue between "old" and "new" Europe)
    Doba řešení: 2012-2015

 

Pokračující granty:
  1. 408/10/P539 Grantová agentura ČR
    JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
    Evropské sportovní právo a jeho role v právní regulaci sportu v ČR
    (European sport law and its role in the legal regulation of sport in the Czech Republic)
    Doba řešení: 2010-2012
  2. 407/08/1053 Grantová agentura ČR
    JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
    Spoluřešitel: JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Univerzita Karlova - Právnická fakulta)
    Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)
    (Legal Protection Animals and welfare (international, community, national aspects)
    Doba řešení: 2008-2012
  3. P408/11/0368 Grantová agentura ČR
    prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.,DSc.
    Evropské mezinárodní právo soukromé na cestě ke kodifikaci
    (European international private law... )
    Doba řešení: 2011-2013
  4. LM2010009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
    prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
    Projekt CzechPolar - České polární stanice: stavba a operační náklady
    - podíl na řešení části projektu: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
    Doba řešení: 2010-2015
  5. No. 21110486 International Visegrad Fund
    Metamorphoses of Law in the Visegrad countries
    Spoluřešitelská pracoviště: Ústav státu a práva SAV, Instytut nauk prawnych PAN, Institute of Legal Studies HAS.
    Doba řešení: 2011-2012 
    www.ilaw.cas.cz/metamorphoses