Výzkum a projekty / 2012

Nově započaté granty:
 1. P408/12/2574  Grantová agentura ČR
  JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LLM.
  Problematika prokazování příčinné souvislosti v medicínsko-právních sporech
  (The Problems in the Proof of Causation in Medical Malpractice Cases)
  Doba řešení: 2012-2014
 2. P408/12/2579 Grantová agentura ČR
  JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
  Diskursivní pojmy v právu
  (Essentially contested concepts in law)
  Doba řešení: 2012-2014
 3. P408/12/2564 Grantová agentura ČR
  JUDr. Jan Malíř, Ph.D. 
  Vliv evropského práva lidských práv na zdravotní právo
  (Impact of Eurpean Human Rights Law on Health Law)
  Doba řešení: 2012-2014
 4. M300681201 Akademie věd ČR - interní projekt
  JUDr. Michal Šejvl, Ph.D., Mgr. Petr Agha a kol.
  Evropský soud pro lidská práva jako spolutvůrce evropské identity - dialog mezi "starou" a "novou" Evropou
  (European Court of Human Rights as co-european identity - a dialogue between "old" and "new" Europe)
  Doba řešení: 2012-2015

 

Pokračující granty:
 1. 408/10/P539 Grantová agentura ČR
  JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
  Evropské sportovní právo a jeho role v právní regulaci sportu v ČR
  (European sport law and its role in the legal regulation of sport in the Czech Republic)
  Doba řešení: 2010-2012
 2. 407/08/1053 Grantová agentura ČR
  JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
  Spoluřešitel: JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Univerzita Karlova - Právnická fakulta)
  Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)
  (Legal Protection Animals and welfare (international, community, national aspects)
  Doba řešení: 2008-2012
 3. P408/11/0368 Grantová agentura ČR
  prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.,DSc.
  Evropské mezinárodní právo soukromé na cestě ke kodifikaci
  (European international private law... )
  Doba řešení: 2011-2013
 4. LM2010009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Projekt CzechPolar - České polární stanice: stavba a operační náklady
  - podíl na řešení části projektu: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
  Doba řešení: 2010-2015
 5. No. 21110486 International Visegrad Fund
  Metamorphoses of Law in the Visegrad countries
  Spoluřešitelská pracoviště: Ústav státu a práva SAV, Instytut nauk prawnych PAN, Institute of Legal Studies HAS.
  Doba řešení: 2011-2012 
  www.ilaw.cas.cz/metamorphoses