Výzkum a projekty / 2007

Nově započaté granty:

 1. 407/07/0679 Grantová agentura ČR 
  JUDr. František Cvrček, CSc.
  Spoluřešitel: Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  Doc. PhDr. Karel Pala, CSc., Masarykova univerzita - Fakulta informatiky
  Právní e-slovník - PES
  (Legal e-dictionary - PES)
  Doba řešení: 2007-2011
 2. 407/07/0479 Grantová agentura ČR 
  Doc. JUDr. Jiří Pipek, CSc.
  Trestní právo hmotné a procesní v Evropské Unii
  (Substantive and adjective criminal law in European Union)
  Doba řešení: 2007-2011
 3. A700680701 Grantová agentura AV ČR
  JUDr. Tomáš Louda, CSc.
  Spoluřešitel: Ing. Jří Hegner, Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta právnická
  Právní a ekonomické aspekty podpory partnerství a spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve světle dokumentů EU a ČR, práva ES/EU a ČR a zkušeností vybraných krajů a měst
  (Legal and economic aspects of the support of public-private partnership and co-operation in the light of EU and CR documents, EC/EU and CR law and experience of selected regions and cities)
  Doba řešení: 2007-2009
 4. A700680702 Grantová agentura AV ČR
  Doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc.
  Spoluřešitel: Doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta právnická
  Doc. JUDr. Ing. Jan Večeř, CSc., Vysoká škola aplikovaného práva
  Právněpolitocké otázky boje s terorismem a demokracie: srovnávací pohled
  (Legal policy issues of the fight against terrorism and democracy: a comparative approach)
  Doba řešení: 2007-2009
 5. 4-2007 ASO Brno - Austrian Science and Research Liaison Office Brno
  JUDr. Tomáš Doležal
  The Influence of EU Law Legal Orders of the Central European Countries.
  Doba řešení: 2007
 6. EW06-205-SCSS European Science Fund - Exploratory workshop

           JUDr. Lenka Vostrá - prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.                       Institute for International Legal Studies of Italian CNR and Institute for Legal Studies of Hungarian AS ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR       Sustainable Development and Transboundary Co-operation in Mountain Regions. The Alpine and the Carpathian Conventions.

            Doba řešení: 2007

 

Pokračující granty:

 1. 407/06/1467 Grantová agentura ČR 
  JUDr. Michal Šejvl
  Aplikace práva EU v České republice po jejím přistoupení
  (The Application of EC law in the Czech Republic after Accession)
  Doba řešení: 2006-2008
 2. KJB700680601  Grantová agentura AV ČR
  JUDr. Monika Popenková
  Problematika výjimek ze zákazu použití síly v současném neznárodním právu
  (The problem of the exceptions from the prohibition of the use of force in contemporary international law)
  Doba řešení: 2006-2007
 3. 407/05/2364 Grantová agentura ČR
  JUDr. František Novák, CSc.
  Parametry právního řádu České republiky
  (Parameters of the Legal Systém of the Czech Republic)
  Doba řešení: 2005-2007
 4. 407/05/2008 Grantová agentura ČR
  Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.
  Evropské mezinárodní právo soukromé
  (European Private International Law)
  Doba řešení: 2005-2007
 5. IAA700680502 Grantová agentura AV ČR
  JUDr. František Cvrček, CSc.
  Pojmová struktura českého právního řádu
  (Conceptial structure of Czech legal system)
  Doba řešení: 2005-2009