Výzkum a projekty / 2001

Projekty:

 1. K9058117 2001-2004 GA AV 
  Současná česká společnost a otázky evropské integrace. 
  PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., 
  EÚ AV ČR,
  Spoluřešitel:JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
 2. K8002119 2001-2004 GA AV 
  Národní identita a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchování a zpracování informací. 
  PhDr. Luboš Jiráň, CSc., 
  ARÚ AV ČR,
  Spoluřešitel: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

Granty:

 1. 407/01/1421 2001-2002 GA ČR 
  Ochrana životního prostředí v mezinárodním právu. 
  doc. JUDr. Pavel Šturma, CSc., 
  Univerzita Karlova ,Právnická fakulta,
  Spoluřešitel: JUDr. Jana Zástěrová, CSc. - Ústav státu a práva AV ČR
 2. LI01 2001-2003 MŠMT ČR 
  Databáze CELEX - základní informační zdroj o právu EU. 
  PhDr. Jana Mouchová, 
  Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
  Spoluřešitel: PhDr. Jarmila Čermáková - Ústav státu a práva AV ČR
 3. 407/01/1424 2001-2002 GA ČR 
  Smlouva jako institut soukromého práva (harmonizace úpravy smlouvy s právem ES). 
  prof. JUDr. Antonín Kanda, DrSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR
 4. LI002007 2000-2003 MŠMT 
  Informační systém pro výzkum Evropské unie - databáze KnowEurope. 
  PhDr. Marie Baslová, 
  Západočeská univerzita, Právnická fakulta,
  Spoluřešitel: PhDr. Jarmila Čermáková - Ústav státu a práva AV ČR
 5. A8068901 1999-2001 GA AV 
  Kontextuální právní slovník. 
  JUDr. František Cvrček, CSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR,
  Spoluřešitel: prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. - Ústav pro jazyk český AV ČR
 6. 407/99/0077 1999-2001 GA ČR 
  Mezinárodní právo soukromé a obchodní v evropské perspektivě. 
  JUDr. Monika Pauknerová, CSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR