Výzkum a projekty / 2000

Projekty:

 1. KSK3028601 1996-2000 GA AV ČR 
  Vývoj české společnosti na konci 20. století a jeho evropské kontexty. 
  JUDr. Michal Illner,
  Sociologický ústav AV ČR, 
  Spoluřešitel: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
 2. KSK3077601 1996-2000 GA AV ČR 
  Myšlení, věda a kultura v českých zemích. 
  PhDr. Antonín Kostlán, CSc.,
  Archiv Akademie věd ČR,
  Spoluřešitel: JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

Granty:

 1. IAA8068801 1998-2000 GA AV ČR 
  Výzkum procesu tvorby práva v ČR a směrů jeho zdokonalování, včetně mezinárodní komparace. 
  JUDr. Jiří Grospič, CSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR
 2. IAA8068803 1998-2000 GA AV ČR 
  Soudní kontrola ústavnosti: srovnávací pohled. 
  Doc. JUDr. Josef Blahož, DrCs., 
  Ústav státu a práva AV ČR
 3. 407/99/0077 - GA ČR 
  Mezinárodní právo soukromé a obchodní v evropské perspektivě. 
  Doc. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR
 4. A8068901 - GA AV ČR 
  Kontextuální právní slovník. 
  JUDr. František Cvrček, CSc., 
  Ústav státu a práva AV ČR