Výzkumné záměry

doba řešení 2005-2011

Proces harmonizace práva v rámci Evropské unie a jeho vliv na právní řády členských států v podmínkách informační společnosti.

Harmonization of law in the European Union and its impact on the system of law of the member states in the context of the information society.

Proces harmonizace práva ČR s právem EU/ES. Studium tvorby předpisů v rámci Evropské unie. Právně filozofické a teoretické otázky tohoto procesu. Právní komparatistika. Související problematika lidských a občanských práv a práva ústavního. Zásadní teoretické instituty soukromého a veřejného práva. Vliv mezinárodního práva na zkoumanou problematiku. Rozvoj a využití právní informatiky. Výzkum právních aspektů využívání moderních technologií. Nové předměty právní úpravy a reakce unijního a vnitrostátního práva na ně.

Identifikační kód AV0Z70680506

 

doba řešení: 1999-2004

Implementace principů právního státu a nadnárodního práva. Zdokonalování normativního rámce politické demokracie a tržního hospodářství, rekodifikace soukromého práva. Využití formálně logických a lingvistických postupů v právu. Problémy aplikace práva a kontroly zákonnosti. Uplatňování práv a svobod občanů, rozvoj procesních institutů ČR v kontextu judiciálních struktur evropské integrace.

Implementation of rule-of-law principles and of supranational law.

Identifikační kód AV0Z7068917