Nová kniha Publikováno: 3. 2. 2023
Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví. Compensation lucri cum damno

Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví. Compensation lucri cum damno

Ústav státu a práva AV ČR vydal knihu Tomáše Doležala a Ivo Smrže s názvem Vyrovnání újmy prospěchem se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví. Compensation lucri cum damno.

Monografie cílí na zodpovězení klíčové otázky, zda je přípustné a obecně vůbec vhodné při stanovení výše náhrady újmy zohlednit prospěch nabytý v důsledku škodní události. Záměrem autorů je mimo jiné přispět do české právní doktríny argumentací a teoretickými vodítky, která mohou napomáhat při řešení jednotlivých případů.

Více zde