Přednáška Publikováno: 3. 5. 2023
Soukromoprávní aspekty eIDAS 2.0

Soukromoprávní aspekty eIDAS 2.0

Dne 17. května 2023 pořádá Ústav státu a práva AV ČR přednášku na téma soukromoprávních aspektů eIDAS 2.0.

Přednáška se uskuteční prezenčně i online.

Další informace naleznete na našem webu