Přednáška Publikováno: 12. 3. 2024
Digitální plné moci (REZA)

Digitální plné moci (REZA)

Dne 20. března 2024 od 18.30 pořádá Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací Ústavu státu a práva AV ČR přednášku Mgr. Radima Karáska na téma Digitální plné moci (REZA).

Více informací naleznete zde.