www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Aktuality

Seminář

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. se spolupodílí na programu semináře pořádaného v rámci Strategie AV 21 - Přírodní hrozby

„Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací“

Datum konání: 6. června 2017, 9:00 - 13:00

Místo konání: budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206

Program:

09:00 Zahájení semináře

I. blok přednášek

09:05 – 09:30 Ing. Petr Kycl, Česká geologická služba
Regionální vymezení svahových deformací vs. liniové stavby

09:30 – 09:50 RNDr. Jan Klimeš, PhD., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Přístupy a zkušenosti s přípravou liniových staveb v zahraničí

09:50 – 10:20 RNDr. Michal Bíl, PhD., Centrum dopravního výzkumu
Hodnocení rizika ze sesuvů pro komunikace

10:30 – 11:00 Přestávka na občerstvení

II. blok přednášek

11:00 – 11:20 RNDr. Jan Král
Inženýrskogeologický průzkum, projektová příprava a realizace liniových staveb

11:20 – 11:50 Ing. Jan Novotný, CSc., Česká geologická služba
ČSN P 73 1005 (731005) Inženýrskogeologický průzkum

11:50 – 12:20 JUDr. Hana Müllerová, PhD., JUDr. Miloslava Hálová
Ústav státu a práva AV ČR
Právní aspekty svahových deformací

12:30 – 13:00 Diskuse s odborníky

13:00 Zakončení semináře

Po přednáškách na daná témata bude následovat panelová diskuze za účasti předních odborníků z ÚSMH AV ČR v. v. i., ÚSP AV ČR, v. v. i., ČGS a MD ČR.

Z důvodů omezené kapacity sálu prosíme zájemce o registraci na adrese: synkovam@irsm.cas.cz.

Účast na semináři je bezplatná.


Výběrové řízení

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Projektový manažer

Požadujeme:

- ukončené vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického směru
- orientace v oblasti projektů výzkumu a vývoje
- pečlivost a zodpovědný přístup
- znalost AJ na komunikativní úrovni

Pracovní náplň:

- celkové řízení projektů
- hodnocení průběhu projektů
- vedení administrativy
- zpracování průběžných a závěrečných zpráv

Nabízíme pracovní poměr na dobu určitou ve výši úvazku 0,2.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu starek@ilaw.cas.cz nejpozději do 23.5.2017.


Přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na přednášku

prof. Stevena J. Jensena (University of St. Tomas, Houston, USA) s názvem The dead donor rule as a moral standard for organ transplantation.

Přednáška se bude konat 31. 5. 2017 od 17.00.
Zájemce prosíme o registraci na adrese david.cerny@ilaw.cas.cz.


The Lawyer Quarterly

Časopis The Lawyer Quarterly, který náš ústav vydává od roku 2011 byl nově zařazen do světově uznávané bibliografické a citační databáze odborných časopisů Scopus společnosti Elsevier's A&I.

Tato databáze vznikla v roce 2004 a v současné době patří mezi nejprestižnější databáze tohoto typu na světě. Ve Scopusu je zaindexováno cca 21 000 časopisů, které prošly náročným evaluačním procesem.


Nová e-kniha

Dovolujeme si Vás informovat, že právě byla vydána kniha kolektivu autorů

Hana Müllerová a kol.

Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy
Praha: Ústav státu a práva AV ČR.

V podobě e-knihy je dostupná ke stažení v sekci Vydané knihy/Eknihy.

V tištěné podobě bude kniha vydána v příštím roce jako součást triptychu knih
o právu na příznivé životní prostředí.


Nová kniha

Upozorňujeme, že Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVU
se zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

nyní také v tištěné podobě.


Nová kniha.

V nakladatelství Academia byla vydána kniha autorského kolektivu pod vedením pracovníků Ústavu státu a práva AV ČR: H. Müllerová, D. Černý, A. Doležal a kol.

Kapitoly o právech zvířat: "My a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva.

Předmluva: Kateřina Šimáčková

Praha: Academia, 2016.

Vyšlo v edici Právo - etika - společnost.

Knihu je možné zakoupit v e-shopu nakladatelství Academia.


Nová e-kniha


Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky novou e-knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVU
se zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

Knihu je možné zdarma si stáhnout na tomto webu v sekci "Vydané knihy".