www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Aktuality

Konference

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Vás zve na konferenci

EUTANAZIE

Rozhodnutí na konci života

 

Datum: 15. 5. 2015 od 14.00 hod

Místo: Akademie věd ČR, Národní 3, 2. patro, zasedací místnost č. 206

Přihlášky a bližší informace: akce@ilaw.cas.cz

Konference je akreditována Českou lékařskou komorou.

Přednášející:

Josef Kuře - Eutanazie: Status questionis

Jan Payne – Konflikt hodnot a eutanazie

Tomáš Hříbek – Za lepší kulturu smrti: argumenty ve prospěch eutanazie

David Černý – Za lepší kulturu života: argumenty proti eutanazii

Adam Doležal – Eutanazie: úvahy de lege lata a de lege ferenda

Pavel Ševčík – Přechod intenzivní péče na péči paliativní: pohled lékaře intenzivní medicíny