www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Aktuality

Přednáška

FLÚ AV a ÚSP AV zvou na přednášku

Doc. Tomáš Marvan, PhD. (FLÚ AV)

Hume o nutnosti, svobodě a odpovědnosti

Datum: 5.11. 2015 15:00-16:30

Místo: Filosofický ústav AV (zasedací místnost Centra medievistických studií), Jilská 1, Praha 1 (1. patro, vpravo)

Akce probíhá v rámci aktivit Strategie AV21.

pozvánka zde


CALL FOR PAPERS

Zveme autory k přípravě publikace na téma Základní lidské právo na příznivé životní prostředí. Uvítáme kapitoly týkající se možností využití nástrojů lidských práv pro ochranu životního prostředí obecně a lidského práva vztaženého ke kvalitě nebo k ochraně životního prostředí zvláště, interpretačních přístupů k čl. 35 odst. 1 LZPS, případně dalších souvisejících úprav, např. správního soudnictví. Termín pro zasílání kapitol: 15. leden 2016 Bližší informace:  www.ilaw.cas.cz/env


Den otevřených dveří

Ve dnech 1.- 15. 11.2015 se uskuteční další ročník největšího vědeckého festivalu v ČR Týden vědy a techniky, který vědu představí formou přednášek, výstav, seminářů, soutěží apod.

Bližší informace naleznete na http://www.tydenvedy.cz/


Ústav státu a práva AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky pořádá Den otevřených dveří, který se uskuteční dne 12.11.2015 od 10:00 hod do 15:00 hod.

Bližší informace o dnu otevřených dveří zde, kontakt ilaw@ilaw.cas.cz nebo tel. 221 990 711.


konference

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity pořádá konferenci na téma

 "Eutanazie. Rozhodování na konci života."

Datum: 13. listopadu 2015 od 10.00 do 16.00 hod

Místo: Aula Lékařské fakulty OU, Syllabova 19, Ostrava-Zábřeh (nová budova ZY)

Program

10:00

Pavel Ševčík a David Černý: Úvodní slovo

Adam Doležal (Ústav státu a práva AV ČR): Eutanázie - právní otázky de lege ferenda a de lege lata.

Tomáš Doležal (Ústav státu a práva AV ČR): Eutanázie a marná léčba - praktické dopady právních předpisů na běžnou medicínskou praxi.

David Černý (Ústav státu a práva AV ČR): Pasivní eutanazie a rozhodnutí na konci života

Tomáš Hříbek (Filosofický ústav AV ČR): Tradiční etika eutanazie: kritika

Polední přestávka

Marek Vácha (3. LF UK Praha): Eutanazie v novodobých dějinách Evropy

Radka Bužgová (LF Ostravské univerzity): Postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči

Jan Žaloudík (MOÚ Brno): Prethanasie, eubiosie a kvartérní prevence v onkologii

Pavel Ševčík (LF Ostravské univerzity): Jak se rozhodují v závěrečných fázích žití lékaři intenzivní medicíny?

David Černý a Pavel Ševčík: Závěr konference