www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Aktuality

seminář

Ústav státu a práva AV ČR pořádá interní seminář

Retroaktivita v rozhodnutích Ústavního soudu ČR.

Datum: 24. 4. 2014

Místo: Ústav státu a práva AV ČR, Praha

Akce je uzavřená.


konference

Ústav státu a práva AV ČR, Kabinet zdravotnického práva a bioetiky Vás zvou na konferenci

HUMAN ENHANCEMENT

Je zdokonalování člověka správné? Etická a právní úskalí při tvorbě dokonalého člověka.

Datum: 15. 5. 2014

Místo: CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Přihlášky a kontakt: akce@ilaw.cas.cz

Genetické inženýrství, nanotechnologie, robotika a jiné oblasti vědy přinesly nebývalý posun možností v oblasti lidského zdokonalování. Současný rozvoj tak namísto otázky „jsme toho schopni?“ klade otázku „měli bychom tak činit?“. Lidské zdokonalování se z tohoto důvodu stalo jedním z klíčových témat současné praktické etiky a bioetiky…