www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Aktuality

přednáška

Ústav státu a práva AV ČR, Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) pořádá přednášku

Robert Alexy

Non-Positivistic Concept of Constitutional Rights

 

Datum: 17. 12. 2014 od 14.00 hod

Místo: Akademie věd ČR, Národní 3, 2. patro, zasedací místnost č. 205

Přihlášky a bližší informace: agha@ilaw.cas.cz, ilaw@ilaw.cas.cz


Semináře

Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR pořádá sérii vzdělávacích seminářů

Účast veřejnosti v environmentálním rozhodování - jak dostát požadavkům Aarhuské úmluvy

Bližší informace naleznete na http://www.ilaw.cas.cz/aarhus