www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Aktuality

CALL FOR PAPERS

FREE WILL AND MORAL AND LEGAL RESPONSIBILITY

Institute of State and Law, the Czech Academy of Sciences, Prague, the Czech Republic 24 May, 2017 A joint workshop of the Institute of State and Law, and the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences on the interface between metaphysics and legal theory.
We invite papers on the topics of free will and determinism, legal and moral responsibility, and the rationality of punishment.

Keynote Lecture: Prof. Saul Smilansky (Haifa), “Doubts about Happy Hard Determinism”

Please send 300 to 500 word abstracts to Caroline.M@email.cz.
The deadline for abstracts is April 15.


Křest knihy.

zveme Vás na křest knihy

KAPITOLY O PRÁVECH ZVÍŘAT: „My a oni“ z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva,

na jejíž přípravě se podílelo několik autorů z Ústavu státu a práva.
Kniha vyšla v nakladatelství Academia na konci r. 2016.
Křest se koná 1. března 2017 od 17:00 v hlavní budově AV, Národní 3, Praha 1.

Knihu pokřtí prof. Stanislav Komárek a ředitel pražské ZOO Mgr. Miroslav Bobek.


Výběrové řízení.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa
výzkumného pracovníka pro oddělení veřejného práva.

Požadujeme:

• probíhající nebo dokončené studium doktorského studijního programu (Ph.D.),
• aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka,
• vědecko-organizační schopnosti,

Uvítáme:

• zaměření na výzkum:
~ nových výzev pro právo a společnost např. v oblasti lidských práv, vývoje
mezinárodního společenství, ochrany životního prostředí, klimatických změn ad.,
~ role mezinárodních i národních soudů v řešení aktuálních právních
problémů v kontextu právního pluralismu,
~ práva ve vztahu k ochraně veřejného zájmu (obecně nebo v určité právní podoblasti).

• chuť podílet se na přípravě a řešení grantových projektů, aktivně se účastnit mezinárodních konferencí, spolupracovat v týmu, a to i v rámci mezioborové spolupráce, pracovat s moderními formami elektronických zdrojů, seznamovat
se s novými tématy řešenými v mezinárodním akademickém prostoru a zprostředkovávat je tuzemskému publiku.

Nabízíme:

• možnost podílet se na celkovém rozvoji právního výzkumu v České republice a určování jeho směrů,
• podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka,
• podporu mezinárodní spolupráce vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka,
• odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni.

Podávání přihlášek:
Přihlášky do výběrového řízení přijímá sekretariát ředitele ústavu na níže uvedené adrese (v listinné a současně i v elektronické podobě) nejpozději do dne 28.2.2017 do 12.00 hod.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Národní 18,
116 00 Praha 1
E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis včetně údajů o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání (postačí neověřená kopie) a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.


Nová e-kniha

Dovolujeme si Vás informovat, že právě byla vydána kniha kolektivu autorů

Hana Müllerová a kol.

Právo na příznivé životní prostředí: Nové interpretační přístupy
Praha: Ústav státu a práva AV ČR.

V podobě e-knihy je dostupná ke stažení v sekci Vydané knihy/Eknihy.

V tištěné podobě bude kniha vydána v příštím roce jako součást triptychu knih
o právu na příznivé životní prostředí.


Nová kniha

Upozorňujeme, že Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVU
se zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

nyní také v tištěné podobě.


Nová kniha.

V nakladatelství Academia byla vydána kniha autorského kolektivu pod vedením pracovníků Ústavu státu a práva AV ČR: H. Müllerová, D. Černý, A. Doležal a kol.

Kapitoly o právech zvířat: "My a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva.

Předmluva: Kateřina Šimáčková

Praha: Academia, 2016.

Vyšlo v edici Právo - etika - společnost.

Knihu je možné zakoupit v e-shopu nakladatelství Academia.


Nová e-kniha


Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky novou e-knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVU
se zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

Knihu je možné zdarma si stáhnout na tomto webu v sekci "Vydané knihy".