www.ilaw.cas.cz

Aktuality a akce/Aktuality

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. , společně s Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i.,
u příležitosti prvního Světového dne bioetiky, srdečně zvou všechny zájemce na workshop

Princip dvojího účinku v etice a právu

Místo konání: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha, zasedací místnost (6. patro)

Doba konání: 27.10.2016 od 15:00 hod.

Registrace: david.cerny@ilaw.cas.cz


Den otevřených dvěří.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Datum konání: 10. listopadu 2016

Doba konání: 10.00 až 15.00 hod.

Místo konání: Budova Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1

Návštěvníci dne otevřených dveří Ústavu státu a práva AV ČR se budou moci seznámit s činností Střediska vědeckých informací ÚSP AV ČR, v. v. i., které
zabezpečuje infrastrukturu pro výzkumnou činnost ústavu, zejména v podobě knihovnických a rešeršních služeb a zajišťování přístupu do odborných tuzemských
i zahraničních databází. Dále bude pro návštěvníky připravena prezentace ústavu a
jeho výzkumné činnosti, výstava nejnovějších publikací vydaných Ústavem státu a
práva AV ČR a časopisů vydávaných ústavem. Informace o výzkumné činnosti
ústavu budou návštěvníkům podávat také přítomní pracovníci ústavu. V rámci dne
otevřených dveří proběhnou rovněž dvě přednášky pro veřejnost:

11:00 hod. – zasedací místnost v 7. patře:

Rituály a ceremonie při pohřbech středověkých panovníků -
pohřeb Karla IV.

Právo se dotýká člověka i po jeho smrti, a to nejen v oblasti dědického či autorského práva, ale i v oblasti pohřbení jeho ostatků. To nás přivádí k zamyšlení, jak to bylo v
případě pohřbů významných středověkých panovníků, jako byl Karel IV. Je nepochybné,
že pohřeb Karla IV. byl provázen nejen rituály a ceremoniemi, ale v případě práva byl prodchnut i právní symbolikou projevující se v pohřebních insigniích a rituálech právní povahy, popsaných v dobových pramenech.

Přednášející: JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.

14.00 hod. – zasedací místnost v 7. patře:

Právní informatika

V současné době se výpočetní technika využívá ve výzkumu práva, v legislativě,
na soudech i obecně v právní praxi. Práce současného právníka je bez počítačů nemyslitelná. Přednáška poskytne přehled o posledních počítačových výzkumech českého právního řádu a o způsobech využití počítačů v právní praxi. Jednotlivé programy a výsledky výzkumu budou prezentovány na obrazcích a grafech přístupnou formou srozumitelnou i pro neprávníky, např. studenty středních škol,
ale i širokou veřejnost.

Přednášející: doc. JUDr. František Cvrček, CSc.

Kontakt pro organizační zajištění: ilaw@ilaw.cas.cz


Nová e-kniha


Ústav státu a práva AV ČR vydal v edici Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky novou e-knihu

KAUZALITA V CIVILNÍM PRÁVU
se zaměřením na medicínskoprávní spory

autoři: Adam Doležal, Tomáš Doležal

Knihu je možné zdarma si stáhnout na tomto webu v sekci "Vydané knihy".


MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM

Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach,Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárského práva ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i. a Ústavom štátu a práva SAV

pořádá

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓSIUM
PRÁVO • OBCHOD • EKONOMIKA

Termín: 26.10. - 28.10.2016

Místo konání: Štrbské pleso (Hotel Patria), Vysoké Tatry

Předběžný program:

26. října 2016
14:00 - 14:30 zahájení konference
14:30 - 18:00 jednání
19:00 raut

27. října 2016
09:00 - 12:00 jednání
12:30 - 14:00 oběd
14:00 - 18:00 jednání

28. října 2016
09:00 - 11:30 jednání
11:30 závěr konference

Jednací jazyky: slovenština, čeština, angličtina