Eva Fialová

JUDr. Eva Fialová, LL. M., Ph.D.

E-mail:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7904-9250

Publikace

Odborné zaměření

právo IT, umělá inteligence, algoritmické rozhodování, ochrana osobních údajů, právo duševního vlastnictví

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr.)
  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr.)
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (JUDr. a Ph.D.)
  • Právnická fakulta Amsterdamské univerzity (LL.M.)

Výzkumné projekty

  • Grantový projekt GAČR č. 16-26910S Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana (2016–2018)
  • Grantový projekt TAČR č. TL02000085 Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel (2018–2021)
  • Grantový TAČR č. TL02000134 Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie (2018–2021)
  • Grantový projekt TAČR č. TIR TIRAMD108 Zkoumání možných úprav právních předpisů ČR potřebných pro zavádění vozidel ve stupních automatizace SAE 3 a vyšších do provozu (2021-2022)
  • Grantový projekt TAČR č. TL05000550 Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence (Big Data 4AI)

Pedagogické působení

Externí lektorka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Ochrana osobních údajů, umělá inteligence a lidská práva)

Hostující přednášky na téma umělé inteligence a příbuzných témat

Ostatní působení v akademické sféře

Členka Výboru pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády ČR pro lidská práva 

Členka Pracovní skupiny Data, digitální vrstva dopravní infrastruktury a přenosové sítě pro přípravu Strategického plánu ITS

Organizace Série přednášek o právu technologií (link)

Působení v oblasti vědecké popularizace

Příspěvky do populárních online časopisů

Přednášky pro veřejnost

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Organizace pravidelných odborných kolokvií na témata z oblasti práva IT/IP

Nejnovější knihy