Eva Fialová

JUDr. Eva Fialová, LL. M., Ph.D.

E-mail:

Publikace

Odborné zaměření

právo IT, umělá inteligence, algoritmické rozhodování, ochrana osobních údajů, právo duševního vlastnictví

Vzdělání

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr.)
  • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr.)
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (JUDr. a Ph.D.)
  • Právnická fakulta Amsterdamské univerzity (LL.M.)

Výzkumné projekty

  • Grantový projekt GAČR č. 16-26910S Biometrické údaje a jejich zvláštní právní ochrana (2016–2018)
  • Grantový projekt TAČR č. TL02000085 Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel (2018–2021)
  • Grantový TAČR č. TL02000134 Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie (2018–2021)

Pedagogické působení

Externí lektorka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Ochrana osobních údajů, umělá inteligence a lidská práva)

Ostatní působení v akademické sféře

Členka Pracovní skupiny pro lidská práva a moderní technologie Rady vlády ČR pro lidská práva 

Členka Pracovní skupiny Data, digitální vrstva dopravní infrastruktury a přenosové sítě pro přípravu Strategického plánu ITS

Působení v oblasti vědecké popularizace

Příspěvky do populárních online časopisů

Jiné aktivity související s vědeckou prací

Organizace pravidelných odborných kolokvií na témata z oblasti práva IT/IP

Nejnovější knihy