Jan Malíř

JUDr. Jan Malíř, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 747

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9861-4876

Publikace

Odborné zaměření

právo EU, mezinárodní právo veřejné, vztah práva a politiky, role soudnictví

Vzdělání

 • Právnická fakulta UK, Praha (Mgr. summa cum laude, 2001)
 • Právnická fakulta UK, Praha (JUDr., 2003)
 • Právnická fakulta UK, Praha (Ph.D., 2009)
 • studijní pobyty na Haagské akademii mezinárodního práva (2000), Právnické fakultě Humboldtovy univerzity v Berlíně (2001), Mezinárodním institutu lidských práv ve Štrasburku (2002), Akademii evropského práva ve Florencii (2004), Ústavu právních nauk Polské akademie věd ve Varšavě (2006), Společnosti pro mezinárodní organizace v Římě (2007), Mezinárodním institutu lidských práv ve Štrasburku (2007) a Středoevropské univerzitě v Budapešti (2008)

Výzkumné projekty

 • GA ČR, GA407/06/1467 – Aplikace práva EU v České republice po jejím přistoupení (2006-2008)
 • GA AV ČR, IAA700680701 – Právní a ekonomické aspekty podpory partnerství a spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve světle dokumentů EU a ČR, práva ES/EU a ČR a zkušeností vybraných krajů a měst (2007-2009)
 • MZV ČR, RM 15/02/08 – Analýza k perspektivám kompetenčního soudnictví v EU (2008)
 • GA ČR, P408/12/2564 – Vliv evropského práva lidských práv na zdravotní právo (2012–2014)
 • GA ČR č. 17-08176S: Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice? (2018-2020), společný project s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy
 • Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky, Polsko-české akademické fórum (2018), společný projekt s Centre for Europe Varšavské univerzity, Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a Ústavem mezinárodních vztahů
 • Polish National Science Centre, Polish National Science Centre (2019-2020), projekt s Jagellonskou univerzitou, Wydział Prawa i Administracji, Krakov (Polsko)
 • MŠMT, č. 8J19AT008, Veřejný zájem v právu (2019-2021), společný projekt s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien
 • TA ČR, č. TL04000052, Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: Kritická analýza a doporučení ve světle pandemie Covid-19 (2021-dosud)
 • Polish National Science Centre, Protection of Human Rights in States of Emergency. Theory and practice of the Visegrad Group countries (2021-dosud), projekt s Jagellonskou univerzitou, Wydział Prawa i Administracji, Krakov (Polsko) a Maďarskou akademií věd

Pedagogické působení

 • výuka vybraných právních předmětů na Univerzitě Hradec Králové (od r. 2007)
 • vyučující a vedoucí prací, společný doktorský studijní program “Comparative Constitutional Law” Právnické fakulty Masarykovy univerzity a ÚSP AV ČR, v. v. i.

Ostatní působení v akademické sféře

 • člen komise pro evropské právo Legislativní rady vlády ČR, Praha (od r. 2015)
 • člen řídícího výboru Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) v Praze (od r. 2015)
 • člen redakční rady časopis The Lawyer Quarterly (od r. 2011)
 • člen Valného shromáždění Mezinárodního institutu lidských práv (IIDH) ve Štrasburku (2009-2015)
 • člen Association des amis de la Fondation René Cassin, Strasbourg, Francie (2015-dosud)
 • člen hodnotícího panelu P408, GA ČR (právní vědy a politologie) (2007–2008, 2011–2015 a 2019–dosud); místopředseda panelu (2021-dosud)
 • hodnotitel Národního akreditačního úřad pro vysoké školství pro oblast právo (2017–dosud)
 • člen České společnosti pro mezinárodní právo (2017–dosud)
 • externí člen oborové rady doktorského studia (mezinárodní právo veřejné), Právnická fakulta Univerzity Karlovy (2018–dosud)
 • alternujici člen komise pro DSc. v oboru Právní vědy (2021–dosud)
 • člen Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje (2021–dosud)

 

Jiné aktivity související s vědeckou prací

2010 - laureát Prémie Otto Wichterleho

Nejnovější knihy