Jan Malíř

JUDr. Jan Malíř, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 747

Publikace

Odborné zaměření

právo EU, mezinárodní právo veřejné, vztah práva a politiky, role soudnictví

Vzdělání

  • Právnická fakulta UK, Praha (Mgr. summa cum laude, 2001)
  • Právnická fakulta UK, Praha (JUDr., 2003)
  • Právnická fakulta UK, Praha (Ph.D., 2009)
  • studijní pobyty na Haagské akademii mezinárodního práva (2000), Právnické fakultě Humboldtovy univerzity v Berlíně (2001), Mezinárodním institutu lidských práv ve Štrasburku (2002), Akademii evropského práva ve Florencii (2004), Ústavu právních nauk Polské akademie věd ve Varšavě (2006), Společnosti pro mezinárodní organizace v Římě (2007), Mezinárodním institutu lidských práv ve Štrasburku (2007) a Středoevropské univerzitě v Budapešti (2008)

Výzkumné projekty

  • GA ČR, GA407/06/1467 – Aplikace práva EU v České republice po jejím přistoupení (2006-2008)
  • GA AV ČR, IAA700680701 – Právní a ekonomické aspekty podpory partnerství a spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve světle dokumentů EU a ČR, práva ES/EU a ČR a zkušeností vybraných krajů a měst (2007-2009)
  • MZV ČR, RM 15/02/08 – Analýza k perspektivám kompetenčního soudnictví v EU (2008)
  • GA ČR, P408/12/2564 – Vliv evropského práva lidských práv na zdravotní právo (2012 – 2014)

 

Pedagogické působení

výuka vybraných právních předmětů na Univerzitě Hradec Králové (od r. 2007)

Ostatní působení v akademické sféře

člen komise pro evropské právo Legislativní rady vlády ČR, Praha (od r. 2015)
člen řídícího výboru Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) v Praze (od r. 2015)
člen redakční rady časopis The Lawyer Quarterly (od r. 2011)
člen Valného shromáždění Mezinárodního institutu lidských práv (IIDH) ve Štrasburku (od r. 2009)