Jan Malíř

JUDr. Jan Malíř, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 747

Publikace

Odborné zaměření

právo EU, mezinárodní právo veřejné, vztah práva a politiky, role soudnictví

Vzdělání

  • Právnická fakulta UK, Praha (Mgr. summa cum laude, 2001)
  • Právnická fakulta UK, Praha (JUDr., 2003)
  • Právnická fakulta UK, Praha (Ph.D., 2009)
  • studijní pobyty na Haagské akademii mezinárodního práva (2000), Právnické fakultě Humboldtovy univerzity v Berlíně (2001), Mezinárodním institutu lidských práv ve Štrasburku (2002), Akademii evropského práva ve Florencii (2004), Ústavu právních nauk Polské akademie věd ve Varšavě (2006), Společnosti pro mezinárodní organizace v Římě (2007), Mezinárodním institutu lidských práv ve Štrasburku (2007) a Středoevropské univerzitě v Budapešti (2008)

Výzkumné projekty

  • GA ČR, GA407/06/1467 – Aplikace práva EU v České republice po jejím přistoupení (2006-2008)
  • GA AV ČR, IAA700680701 – Právní a ekonomické aspekty podpory partnerství a spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve světle dokumentů EU a ČR, práva ES/EU a ČR a zkušeností vybraných krajů a měst (2007-2009)
  • MZV ČR, RM 15/02/08 – Analýza k perspektivám kompetenčního soudnictví v EU (2008)
  • GA ČR, P408/12/2564 – Vliv evropského práva lidských práv na zdravotní právo (2012 – 2014)

 

Pedagogické působení

výuka vybraných právních předmětů na Univerzitě Hradec Králové (od r. 2007)

Ostatní působení v akademické sféře

člen komise pro evropské právo Legislativní rady vlády ČR, Praha (od r. 2015)
člen řídícího výboru Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) v Praze (od r. 2015)
člen redakční rady časopis The Lawyer Quarterly (od r. 2011)
člen Valného shromáždění Mezinárodního institutu lidských práv (IIDH) ve Štrasburku (od r. 2009)

Nejnovější knihy autora vydané v ÚSP nebo v Academii