David Černý

PhDr. David Černý, Ph.D.

E-mail:

Telefon: +420 221 990 711

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7489-6629

Publikace

Odborné zaměření

Normativní etika, metaetika, analytická filosofie práva, personální ontologie

Vzdělání

  • Filosofická fakulta Pontifikální univerzity T. Akvinského v Římě (PhDr)
  • 1. LF UK v Praze (Ph.D.)

Výzkumné projekty

  • Projekt Současná etika (hlavní řešitel) v rámci AV21
  • Projekt Svoboda vůle a odpovědnost (spoluřešitel) v rámci AV21

Pedagogické působení

Otevřená věda, projekt Současná etika
Vedení Ph.D. prací (Fakulta humanitních studií UK, LF MU v Brně)
Výuka lékařské etiky, LF MU v Brně

Ostatní působení v akademické sféře

Člen redakční rady Časopis zdravotnického práva a bioetiky
Externí člen redakční rady časopisu Divus Thomas, Itálie
Člen Young Academy of Europe
Člen American Philosophical Association
Člen International Association of Computing and Philosophy
Člen České společnosti pro kybernetiku a informatiku
Člen AICzechia
Člen International Association of Teachers

Působení v oblasti vědecké popularizace

Lidové noviny, Reflex, TV, rádio

Nejnovější knihy