Call for Papers

PANDEMIE COVID-19: PRÁVNÍ, ETICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY

"Časopis zdravotnického práva a bioetiky" připravuje monotematické číslo věnované právním, etickým a sociálním aspektům pandemie Covid-19 i pandemie obecně. Zájemce o publikování v tomto čísle prosíme o zaslání stručného abstraktu do 28. února 2021.

Celý text


Konference

Emancipace dítěte v postmoderní společnosti

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. a Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. pořádají dne
22. března 2021 od 10:00 hod mezioborovou konferenci "Emancipace dítěte v postmoderní společnosti" ( Možnosti a meze právní regulace dětských dluhů v kontextu poznatků společenských věd ).
Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, sál. č. 206

Celý text

Kolokvium

Online řešení sporů

Ústav státu a práva AV ČR Vás dne 27. ledna 2021 zve na online kolokvium, které pořádá Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací.

Registrovat se můžete do 26. ledna 2021.
Registrovaní účastnící obdrží přihlašovací údaje.

PROGRAM

Celý text

Kolokvium
Pacientské údaje v klinických studiích.

Pacientské údaje v klinických studiích.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací Vás dne 16. prosince 2020 od 18:30 zve na online kolokvium s diskusí na téma pacientských údajů v klinických studiích.  

Registrovat se můžete zde: https://forms.gle/qiCwMiB1u8dKvYnJ9 

Celý text