Výběrové řízení

Výběrové řízení - vedoucí hospodářské správy

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., oddělení Hospodářské správy, přijme zaměstnance na pozici vedoucí hospodářské správy.

Koho hledáme?

Do malého týmu hledáme kolegyni nebo kolegu, která/ý bude mít na starost ekonomické fungování celého pracoviště a zároveň povede několik podřízených v rámci svěřené agendy.

Více informací naleznete - viz "Celý text"

Celý text


Call for Papers

Mediální právo v Právníku

Výzva k zasílání příspěvků do časopisu Právník

Redakce Právníka zvolila pro číslo 5/2023 tematické zaměření Aktuální otázky mediálního práva.

Anotaci příspěvku v rozsahu nejvýše 9 000 znaků (včetně mezer) s uvedením hlavních tezí a literatury, již autoři zamýšlejí použít, je možné zaslat redakci nejpozději 4. září 2022 na e-mail pravnik@ilaw.cas.cz.

Články přijaté k publikaci budou komisionálně posouzeny a příspěvek vyhodnocený jako nejlepší ocení Randova nadace při Spolku českých právníků…

Celý text

Výběrové řízení

Výběrové řízení

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.   vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník – doktorand do Centra pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) na tematiku právní ochrany klimatu.

Výše úvazku: 0.3.  Nástup září: 2022.

Bližší dotazy rádi zodpovíme na adrese class@ilaw.cas.cz.

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte do 21. 8. 2022 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz. Vybraní uchazeči/uchazečky budou přizváni k osobnímu pohovoru.

Celý text

Informace
Dr. Hana Müllerová byla jmenována členkou Vědecké rady ministryně životního prostředí

Dr. Hana Müllerová byla jmenována členkou Vědecké rady ministryně životního prostředí

Naše vědecká pracovnice, vedoucí Centra pro klimatické právo a udržitelnost, JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., byla jmenována členkou Vědecké rady ministryně životního prostředí. Tato Rada zajišťuje ministryni poradenskou činnost v oblasti důležitých koncepčních záměrů, podporu při tvorbě strategických dokumentů ze sféry odborné a vědeckovýzkumné činnosti a v oblasti koordinace odborné a informační základy resortu životního prostředí.

Celý text

Informace
Rozhovor o výsledku klimatické žaloby ve Vinohradské 12

Rozhovor o výsledku klimatické žaloby ve Vinohradské 12

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. z  Centra pro klimatické právo a udržitelnost  hovořila  dne
22. června. 2022 v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12 s titulem
 „Česku chybí ministerstvo pro klima. Boj proti změnám musíme koordinovat, vybízí expertka“. Hlavním tématem rozhovoru byl výsledek prvoinstančního soudního řízení ve věci první české klimatické žaloby, rozhodnutý 15. 6. 2022 Městským soudem v Praze, z velké části ve prospěch žalobců.

Celý text