Série přednášek o právu technologií
Prague Technology Law Lecture Series

Upcoming Lecture

 

Vendor lock-in ve veřejných IT zakázkách

Středa 27. dubna 2022

18.30 — 20.00

Ústav státu a práva AV ČR, Národní 3, Praha 7, 7. patro

Přednáška se uskuteční v prezenční formě a online, nebo jen online v závislosti na epidemiologické situaci.

 

Program

 

18.30—19.15 

Vendor lock-in ve veřejných zakázkách na IT

JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D.

19.15—20.00 

Diskuze

 

JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D.

JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. získal oba doktoráty na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde v současné době vyučuje na fakultě Správní vědy a správního práva. Současně působí jako samostatný advokát specializující se především na právo veřejných zakázek a stavební právo. Před vstupem do advokacie působil řadu let na Krajském soudu v Brně, kde se mimo jiné věnoval přezkumu zadávání veřejných zakázek.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Anotace příspěvku

 

Co je vendor lock-in, kdy vzniká, jaké jsou důsledky a především jaké jsou možnosti jeho řešení – právě těmto otázkám bude věnována pozornost na přednášce JUDr. Kamila Jelínka, Ph.D. na téma vendor lock-in ve veřejných zakázkách IT. Právě toto téma je palčivé fakticky pro všechny subjekty z řad zadavatelů a zásadně zasahuje i dodavatele IT. Orgány dozoru a přezkumu přitom na jednání a snahy zadavatelů zpravidla nahlížejí přísnou optikou.

 

Registrace

Registrace je možná do 25. dubna 2022. Registrovaní účastníci obdrží údaje o připojení.

 

Registrační formulář

Jméno: 

Příjmení:

 

Email:

 

Účast:

 

Afiliace:

 

 

 

Přednáška je pořádána Ústavem státu a práva AV ČR, Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací

Email: eva.fialova@ilaw.cas.cz