Výzkum a projekty / 2019

Nově započaté granty a projekty:

19-15077S Grantová agentura ČR
Rozdíly při ukládání trestů v postkomunistických kontinentálních právních systémech
(Sentencing disparities in the post-communist continental legal systems)
Řešitel: Mgr. Jakub Drápal MPhil.
Doba řešení: 2019–2021

19-24949S Grantová agentura ČR
Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi
(The Czech Company Law and the OECD Principles of Corporate Governance as an International Benchmark and Comparison with selected European Countries)
Řešitel: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

19-25438S Grantová agentura ČR
Autonomní právo mezinárodních sportovních asociací jako ekvivalent superstátu a hranice legality jeho pravomocí
(Law of International Sports Associations as an equivalent to a Superstate and borders of legality of its powers)
Řešitel: JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
Doba řešení: 2019–2021

TL02000360 Technologická agentura ČR
Rozhodování o zdravotní péči v závěru života
(Decision-making process on health care at the end of life)
Řešitel: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LL.M. (spoluředitel)
Doba řešení: 2019–2022

TL02000085 Technologická agentura ČR
Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel
(Civil Liability for Damage caused by Operation of Autonomous Vehicles)
Řešitel: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Doba řešení: 12/2018 – 11/2021

TL02000134 Technologická agentura ČR
Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie
(Survey and education of Citizen of the Czech Republic in the field of Biometrics)
Řešitel: JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (spoluřešitel)
Doba řešení: 2019–2021

MTA-19-10 Akademie věd ČR a Maďarská akademie věd (HAS)
Revisiting the definition and the normative concept of the consumer case studies in four EU Member States
Řešitel: Dr. Rita Sik-Simon, LL.M., B.A.
Doba řešení: 2019–2021

 

Pokračující granty a projekty:

TIRSMPSV701 Technologická agentura ČR
Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
(Innovative solution to the needs group in the area of optimization of regulations, procedures and measures of OSH, including dissemination measures)
Doba řešení: 06/2018 – 05/2020


TL01000467 Technologická agentura  ČR
PhDr. David Černý, Ph.D.
Etika provozu autonomních vozidel
(Ethics of autonomous vehicles)
Doba řešení: 03/2018 – 02/2021

Application ID: 21730099 – International Visegrad Fund
Dr. Rita Sik-Simon, LL.M., B.A., JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Progress in collective redress mechanisms in environmental and consumer mass harm situations
Doba řešení: 1. 2. 2018 – 31. 7. 2019

18-23804S  Grantová agentura ČR
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M
Informovaný souhlas s poskytováním zdravotních služeb – právní a etické aspekty
(Informed consent – legal and ethical aspects)
Doba řešení: 2018–2020

17 – 26629S Grantová agentura ČR
prof. Axel Gosseries, Ph.D.
Stárnutí, diskriminace a právo
(Taking age discrimination seriously)
Doba řešení: 2017–2019


17 – 08176S Grantová agentura ČR
JUDr. Jan Malíř, Ph.D. (spoluřešitel)
Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?
(The Constitutional Court: the Guardian of the Constitution Above Politics, or in the Politics?)
Doba řešení: 2017–2019

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002597 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Mgr. Petr Agha, LL.M. Ph.D. (spoluřešitel)
Transitional Jurisprudence
(Transitional Jurisprudence)
Doba řešení: 1. 5. 2017 – 30. 9. 2021

DG16PO02H035 Ministerstvo kultury ČR
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Národní právní dědictví
(National legal heritage)
Doba řešení: 2016–2020