2022

Nově započaté granty a projekty / New Grants and Projects:

 

R-12740 – Research Foundation – Flanders (FWO), Belgie
Climate Change Law in Europe
Příjemce/Beneficiary: Hasselt University, Belgie
Spolupříjemci / Co-beneficiary: Ghent University, University of Antwerp, University of Copenhagen, University of Eastern Finland, University of Strathclyde Law School, Ústav státu a práva AV ČR – CLASS / Institute of State and Law of CAS – CLASS
Spoluřešitel / Co-researcher: JUDr. Hana Mullerová, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2022–2027

LX22NPO5101 MŠMT – EXCELES / Ministry of Education, Youth and Sports – EXCELES
SYRI – Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik
(SYRI – Systemic Risk Institute)
Příjemce/Beneficiary: Masarykova univerzita / Masaryk University
Spoluřešitel / Co-researcher: JUDr. Michal Šejvl, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2022–2025

VJ02010029 MVČR – IMPAKT 1 / Ministry of the Interior of the Czech Republic – IMPAKT 1
AISEE – AI Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie
(AISEE – Artificial Intelligence based Search Environment for video/photo)
Spoluřešitel / Co-researcher: Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2022–2025

LP-HRMGSA-017 Norské fondy / Norway grants
Podpora lidských práv v digitální době: zvyšování povědomí a standardů novinářské práce v oblasti dopadu moderních technologií na lidská práva
(Promoting Human Rights in the Digital Era: Raising awareness and professional standards in journalism about the impact of modern technologies on human rights)
Spoluřešitel / Co-researcher: Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2022–2024

 

Pokračující granty a projekty / Continuing grants and projects:

18-23804S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Informovaný souhlas s poskytováním zdravotních služeb – právní a etické aspekty
(Informed consent – legal and ethical aspects)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2018–2023

19-15077S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Rozdíly při ukládání trestů v postkomunistických kontinentálních právních systémech
(Sentencing disparities in the post-communist continental legal systems)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Jakub Drápal M.Phil.
Doba řešení: 2019–2022

19-24949S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi
(The Czech Company Law and the OECD Principles of Corporate Governance as an International Benchmark and Comparison with selected European Countries)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2022

19-25438S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Autonomní právo mezinárodních sportovních asociací jako ekvivalent superstátu a hranice legality jeho pravomocí
(Law of International Sports Associations as an equivalent to a Superstate and borders of legality of its powers)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2022

20-27258S Grantová agentura ČR / Czech Science Foundation
Problematika zohlednění prospěchu poškozeného při újmě způsobené ublížením na zdraví – compensatio lucri cum damno
(Damages for personal injury and collateral benefits – compensatio lucri cum damno)
Řešitel / Principal investigator: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2022

TL01000467 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Etika provozu autonomních vozidel
(Ethics of autonomous vehicles)
Řešitel / Principal investigator: PhDr. David Černý, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2018–2022

TL02000085 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel
(Civil Liability for Damage caused by Operation of Autonomous Vehicles)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2018–2022

TL02000360 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Rozhodování o zdravotní péči v závěru života
(Decision-making process on health care at the end of life)
Spoluřešitel / Co-researcher: doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2022

TL03000152 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Umělá inteligence, média a právo
(Artificial Intelligence, Media and Law)
Řešitel / Principal investigator: Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2023

TL04000052 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie COVID-19
(Capacities to Respond to Infectious Diseases In EU law: critical assessment and recommendations in the light of the COVID-19 pandemics)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Jan Malíř, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2022

TIR TIRAMD108  Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Zkoumání možných úprav právních předpisů ČR potřebných pro zavádění vozidel ve stupních automatizace SAE 3 a vyšších do provozu
(Analysis of possible amendments to the Czech legal regulations required for the introduction of vehicles with SEA 3 automation level and higher into operation)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Eva Fialová, LL.M., Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2021–2022

TL05000550 Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence (Big Data 4AI)
(Legal Obstacles for Big Data Processing in the Service of Artificial Intelligence)
Řešitel / Principal investigator: Mgr. Veronika Žolnerčíková
Doba řešení / Implementation period: 2021–2023

8F20016 SOLSTICE (Societal Transformation in the Face of Climate Change) – JPI Climate MŠMT
Socially Just and Politically Robus Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2023

LQ300682001 AV ČR – Akademická prémie Lumina quaeruntur / Academic Award Lumina quaeruntur
Právo ochrany klimatu
(Climate Law)
Řešitel / Principal investigator: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2020–2024

3201400125  Státní fond životního prostředí / The State Environmental Fund of the Czech Republic
Zdravé auto – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel
(Healthy car – Improving air quality through environmentally conscious  vehicle maintenance)
Řešitel / Principal investigator: Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.
Doba řešení / Implementation period: 2021–2022

VJ01010084 MVČR – IMPAKT 1 / Ministry of the Interior of the Czech Republic – IMPAKT 1
Elektronické důkazy v trestním řízení
(Digital evidence in criminal proceedings)
Příjemce/Beneficiary: Masarykova univerzita / Masaryk University 
Spoluřešitel / Co-researcher: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Doba řešení / Implementation period: 2021–2025

MTA-19-10 Akademie věd ČR a Maďarská akademie věd (HAS) / Czech Academy of Sciences and Hungarian Academy of Sciences
Revisiting the definition and the normative concept of the consumer case studies in four EU Member States
Řešitel / Principal investigator: Dr. Rita Sik-Simon, LL.M., B.A.
Doba řešení / Implementation period: 2019–2022