Právnické vzdělávání

Předpokladem pro výkon většiny právnických profesí (soudce, státní zástupce, advokát, notář, exekutor, velká část právníků orgánů veřejné správy) v ČR je absolvování pětiletého magisterského studia v oboru právo na vysoké škole, které musí naplňovat požadavky vyplývající ze zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách.

V současné době je možné toto studium absolvovat na těchto vysokých školách:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (založena r. 1348)

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (založena r. 1919)

Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (založena r. 1784, zrušena r. 1860, obnovena r. 1991)

Právnická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň (založena r. 1991)

Další specializované právnické vzdělávací instituce

Justiční akademie, Kroměříž a Stráž pod Ralskem

(poskytuje specializační vzdělávání soudním a právním čekatelům a soudcům a státním zástupcům)

Justiční škola, Kroměříž

(specializovaná instituce ke vzdělávání vyšších soudních úředníků)

Instituce

Profesní komory

Česká advokátní komora

Exekutorská komora

Notářská komora ČR

Komora patentových zástupců

Komora soudních znalců

Profesní spolky

Soudcovská unie

Unie státních zástupců

Spolky a odborné společnosti

Common Law Society

Česká společnost pro dopravní právo

Česká společnost pro mezinárodní právo - národní pobočka International Law Association (ILA)

Česká společnost pro právo životního prostředí

ELSA (European Law Students´ Association) - národní pobočky

ELSA Praha

ELSA Brno

ELSA Olomouc

International Association of Legal Sciences - český národní komitét (stránky ve výstavbě)

Jednota českých právníků (založena r. 1864)

Mezinárodní společnost pro trestní právo (AIDP) - národní pobočka

Společnost pro církevní právo

Společnost pro právo informačních technologií

Společnost pro srovnávací právo

Všehrd - spolek českých právníků (založen r. 1868)