Informace Publikováno: 28. 2. 2023
Založení Asociace právnických fakult

Založení Asociace právnických fakult

V sídle Právnické fakulty Univerzity Karlovy bylo dne 3. 11. 2022 podepsáno Memorandum o založení Asociace právnických fakult.

Strany tohoto memoranda tvoří Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni a Ústav státu a práva AV ČR. Právnické fakulty a Ústav státu a práva AV ČR chtějí spolupracovat při prosazování společných zájmů v oblasti vzdělávací i vědecké, přispívat k jejich pozitivním výsledkům a podílet se na popularizaci právního vzdělávání a právní vědy.

Ve svém prvním usnesení Asociace právnických fakult požaduje výrazné zvýšení výdajů pro oblast vysokých škol, vědy a výzkumu. Další informace zde: https://www.prf.cuni.cz/aktuality/na-pravnicke-fakulte-univerzity-karlovy-bylo-dnes-3-11-2022-podepsano-memorandum-o