Workshop Publikováno: 8. 11. 2022
Zacházení s dešťovou a šedou vodou v ČR

Zacházení s dešťovou a šedou vodou v ČR

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost (CLASS) pořádá ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR setkání a diskusi k tématu zacházení s dešťovou a šedou vodou v České republice z perspektivy práva a sociálních věd. Akce se bude konat v pondělí 7. listopadu od 14 hodin v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Zachytávání a využívání dešťové vody je ve střední Evropě v podstatě běžnou praxí, a to zejména u obyvatelů rodinných domů a u zahrádkářů. Podporu pro zlepšování hospodaření s dešťovou vodou navíc poskytuje stát či města také prostřednictvím dotačních programů. Přesto nejsou otázky ohledně toho, jak využívat dešťovou a šedou vodu, ať už v institucích, nebo v domácnostech, bez komplikací. Ty mohou souviset s existujícím právním rámcem anebo s nastavením každodenního života, v němž je dešťová a šedá voda využívána, či by případně využívána být mohla, ale není.

Rádi bychom o těchto otázkách diskutovali na setkání, které je otevřené odborníkům a odbornicím, ale i účastníkům z řad širší veřejnosti, které debata na tato témata zajímá.

Na setkání představíme publikaci Až naprší a uschne: Zacházení s dešťovou a šedou vodou z hlediska práva v kontextu řešení problematiky sucha (brožuru lze stáhnout zde). Bližší informace a program najdete v přiložené pozvánce.

Akci připravuje Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., a koná se v rámci výzkumného programu Strategie AV21 „Voda pro život“ (vodaav21.cz).