Akce Publikováno: 22. 8. 2022

XI. zasedání kolegia pro soukromé právo při ÚSP AV ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na XI. zasedání kolegia pro soukromé právo při ÚSP AV ČR k otázce vnitřní autonomie právnických osob, která se bude konat ve středu 14. září 2022 od 9:45 hod v zasedací místnosti ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1 (7. patro).
Žádáme zájemce, aby svoji účast potvrdili tajemníkovi kolegia na e-mailovou adresu vaclav.steinbach@ilaw.cas.cz nejpozději do čtvrtka 1. září 2022.  Připomínáme rovněž, že kapacita sálu je omezena, tudíž může záležet na pořadí přihlášek.

Program:

  1. Zahájení
  2. Referáty
  3. prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš: Autonomie vůle a právnické osoby. Hlavní východiska
  4. prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.: Jak změnit "nezměnitelné"? K možnosti pozdějších úprav zakladatelských právních jednání fundací a statutů svěřenských fondů
  5. doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.: Sebeomezení hlasovacích práv společníka
  6. doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.: Ukončení účasti společníka v s. r. o. Limity úpravy odchylné od zákona
  7. Diskuse