Aktuálně Publikováno: 17. 11. 2011

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR zve na workshop medicínského práva a bioetiky a následné diskusní fórum, tentokráte na téma

Nová zdravotnická legislativa - pokrok či nejistota?

Workshop se uskuteční dne 22.11.2011 v zasedací síni ÚSP AV ČR, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Program:

9.00 hod Registrace

9.30 hod Úvodní slovo

9.40 hod I. blok

Tomáš Doležal (ÚSP AV ČR): Význam nového občanského zákoníku a zákona o zdravotnických službách

Radek Policar (Masarykův onkologický ústav, Brno): Dříve vyslovená přání a výhrada svědomí v nové zdravotické legislativě

Diskuse

10.50 - 11.00 Přestávka

11.00 - 12.30 hod II. blok

Barbora Švecová Vylíčilová: Práva a povinnosti pacienta vs. práva a povinnosti zdravotnického zařízení/zdravotnického pracovníka

Adam Doležal (ÚSP AV ČR): Odmítnutí přijetí pacienta do péče

Jolana Těšínová (Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. LF UK): Problematika poskytování zdravotnických služeb nezletilým v nové zdravotnické legislativě

Diskuse

12.30 - 13.00 hod Přestávka

13.00 - 15.00 hod III. blok

Petr Šustek (Centrum zdravotnického práva, PF UK): Definice pojmu lege artis v nové zdravotnické legislativě a její dopady na praxi

Jakub Uher (právník Sdružení praktických lékařů ČR): Povinnost podílu na lékařské pohotovostní službě. Problematika způsobu stanovení ceny za standard

Milan Tuček (Společnost pracovního lékařství ČLS JEP a Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK): Pracovnělékařské služby v ČR - liberalizace bez kontroly kvality?

Diskuse