Aktuálně Publikováno: 28. 3. 2011

Workshop

Ústav státu a práva AV ČR pořádá

WORKSHOP MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY a následné diskusní fórum na téma Etické a právní aspekty lékařského výzkumu.

Workshop se uskuteční dne 31. května 2011 v zasedací síni ÚSP, Národní 18, Praha 1, 7. patro.

Přihlášky, příp. příspěvky zasílejte na e-mail akce@ilaw.cas.cz.

Příspěvky budou navrženy k publikaci v Časopisu zdravotnického práva a bioetiky.

Program:

9.00 -9.40 hod Registrace, zahájení

9.40 - 10.50 hod I. blok

Lékař jako léčitel a lékař jako výzkumník (Mgr. Marek Vácha, Ph.D., Ústav etiky, 3. lékařská fakulta UK)

Existuje povinnost účasti na lékařském výzkumu? (JUDr. Adam Doležal, LL.M., ÚSP)

Diskuse

11.00 - 12.15 hod II. blok

Biomedicínsky výskum v kontexte ochrany práv povodcu novej metódy (JUDr. Ivan Humeník, advokát se specializací na zdravotické právo, SR)

Etické a právní aspekty lékařského výzkumu - několik úvah (INg. Marie Fialíková, MBA, Fakulta humanitních studií, UK v Praze)

12.45 - 14.30 hod III. blok

Kontroverzní otázky regulace lékařského výzkumu (Mgr. Radek Poicar, Masarykův onkologický ústav, Brno)

Etické a právní aspekty vžzkumu na embryonálních kmenových buňkách (JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., ÚSP)

Závěrečná diskuse