Informace Publikováno: 16. 7. 2017

Výzva k zaslání příspěvků

Redakce časopisu Právník připravuje monotematické číslo 4/2018 (u příležitosti 150. výročí narození dlouholetého prezidenta československého Nejvyššího soudu a místopředsedy Ústavního soudu Františka Vážného st.).

Téma: Role soudu v právním státě a funkce judikatury

Zaměření článků: právněteoretické příspěvky orientované na aktuální otázky ústavního, soudního a procesního práva a souvisejících disciplín dokládající současnou úroveň české právní vědy.

Anotace (max. 5 stran) ke komisionálnímu posouzení zasílejte do 11. 8. 2017 na adresu pravnik@ilaw.cas.cz. Příspěvky (max. 20 stran) na základě vybraných anotací bude třeba odevzdat do 15. 12. 2017.

Nejlepší příspěvek ocení Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd finanční odměnou ve výši 12 000 Kč.