Informace Publikováno: 21. 12. 2017

Výběrové řízení

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

vědeckého pracovníka, člena řešitelského týmu projektu Technologické agentury ČR

Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření (TIRSMPSV701).

Požadujeme:

-dokončené vysokoškolské magisterské studium – právnická fakulta
-studium v doktorském studijním programu v oboru právo
-aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka
-vědecko-organizační schopnosti

Nabízíme:

-částečný úvazek po celou dobu trvání projektu (2 roky)
-podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka
-podporu mezinárodní spolupráce vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka
-odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni
-zajímavou práci v netradičním a perspektivním oboru
-příležitost k profesnímu růstu
-inspirující akademické prostřed
-klidné pracovní prostředí v centru Prahy blízko metra
-pružnou pracovní dobu
-možnost práce z domácnosti (homeworking)

Doplňující informace: Pracovní pozice je podmíněna získáním projektu. 

Podávání přihlášek:

Přihlášky do výběrového řízení přijímá sekretariát ředitele ústavu na níže uvedené adrese (v listinné a současně i v elektronické podobě) nejpozději do dne 26.1.2018 do 12.00 hod.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Národní 18
116 00 Praha 1
E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz

K přihlášce přiložte strukturovaný životopis včetně údajů o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání (postačí neověřená kopie) a přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.