Výběrové řízení Publikováno: 5. 10. 2021
Výběrové řízení – výzkumný pracovník

Výběrové řízení – výzkumný pracovník

 

Přepokládané hlavní okruhy řešené problematiky:

 • mezinárodní, evropské a české klimatické právo,
 • klimatická litigace,
 • právní aspekty přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.

 

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské studium v oboru právo v magisterském studijním programu a probíhající doktorské studium pro pozici doktorand; ukončené vysokoškolské studium v oboru právo v magisterském a doktorském studijním programu (popř. ekvivalentní vzdělání získané na vysoké škole v zahraničí) pro pozici postdoktorand
 • silný zájem o problematiku právních aspektů řešení dopadů klimatické změny 
 • aktivní znalost angličtiny (znalost dalšího světového jazyka výhodou)
 • dlouhodobý zájem o teoretickou reflexi problémů tvorby a aplikace práva a o vědeckou práci
 • vítán zájem o interdisciplinární přístupy ke zkoumání práva, mezioborovou spolupráci a popularizaci vědeckých poznatků vůči veřejnosti

Nabízíme:

 • možnost podílet se na formování klimatického práva jako nového právního podoboru, a tím na celkovém rozvoji právního výzkumu v České republice
 • možnost zapojení se do běžících prestižních mezinárodních projektů
 • podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka a podporu mezinárodní spolupráce
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
 • zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravování ve výši 60,-Kč/den (paušál), pět týdnů dovolené, jazykové kurzy
 • odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni

 

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte do 31. 12. 2021 nebo po dobu trvání této výzvy na adresu ilaw@ilaw.cas.cz. Vybraní uchazeči/uchazečky budou přizváni k osobnímu pohovoru.

 

Dovolujeme si uchazeče informovat, že zasláním přihlášky poskytují Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. automatický souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů pro účely realizace výběrového řízení a případné uzavření pracovní smlouvy. Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení, zpracování osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, a osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.