Výběrové řízení Publikováno: 5. 10. 2021
Výběrové řízení - výzkumný pracovník

Výběrové řízení - výzkumný pracovník

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník – postdoktorand do Centra pro klimatické právo a udržitelnost na tematiku právní ochrany klimatu, a to jako zástup za MD, celková výše úvazku 0,9, s nástupem leden 2022.

Přepokládané hlavní okruhy řešené problematiky na dané pozici:

 • mezinárodní klimatické právo,
 • klimatické právo EU,
 • klimatická litigace,
 • právní aspekty přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.

Možné další okruhy výzkumu: česká klimatická legislativa, implementace mezinárodních a unijních klimatických závazků v ČR, dopady klimatické změny na lidská práva, klima a gender, příp. další související dle individuálního zájmu uchazeče

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské studium v oboru právo v magisterském a doktorském studijním programu (popř. ekvivalentní vzdělání získané na vysoké škole v zahraničí)
 • silný zájem o problematiku právních aspektů řešení dopadů klimatické změny 
 • aktivní znalost angličtiny (znalost dalšího světového jazyka výhodou)
 • dlouhodobý zájem o teoretickou reflexi problémů tvorby a aplikace práva ve vnitrostátní i mezinárodní perspektivě a o vědeckou práci, včetně zájmu o podílení se na řešení tuzemských i mezinárodních výzkumných projektů a o vytváření publikačních výstupů
 • vítán zájem o interdisciplinární přístupy ke zkoumání práva, mezioborovou spolupráci a popularizaci vědeckých poznatků vůči veřejnosti

Nabízíme:

 • možnost podílet se na formování klimatického práva jako nového právního podoboru, a tím na naplňování a definování výzkumných záměrů ÚSP AV ČR, a přispívat tak k celkovému rozvoji právního výzkumu v České republice
 • možnost zapojení se do běžících prestižních mezinárodních projektů (součástí úvazku je podílení se na řešení projektu SOLSTICE s Univerzitou Oslo, Graz, LSE London)
 • podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka
 • podporu mezinárodní spolupráci a výměně vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
 • zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravování ve výši 60,-Kč/den (paušál), pět týdnů dovolené, jazykové kurzy
 • odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni

Písemné přihlášky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 30. 11. 2021 na adresu ilaw@ilaw.cas.cz. Vybraní uchazeči/uchazečky budou přizváni k osobnímu pohovoru.

 

Dovolujeme si uchazeče informovat, že zasláním přihlášky poskytují Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. automatický souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů pro účely realizace výběrového řízení a případné uzavření pracovní smlouvy. Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení, zpracování osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, a osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.