Výběrové řízení Publikováno: 9. 1. 2019

Výběrové řízení - výzkumný pracovník

Požadujeme:

  • probíhající nebo dokončené studium doktorského studijního programu (Ph.D.) nebo ukončený magisterský studijní program v oboru právo s výhledem na studium v doktorském studijním programu (Ph.D.),
  • aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka,
  • vědecko-organizační schopnosti.

 

Uvítáme: 

  • zaměření na výzkum otázek:

           - ústavního, evropského či mezinárodního práva a soudnictví,

           - práva životního prostředí,

           - správního práva a veřejné správy,

           - práva v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (právní aspekty organizace, financování a hodnocení výzkumu, vývoje a informací).

  • chuť podílet se na přípravě a řešení grantových projektů, aktivně se účastnit mezinárodních konferencí, spolupracovat v týmu, a to i v rámci mezioborové spolupráce, pracovat s moderními formami elektronických zdrojů, seznamovat se s novými tématy řešenými v národním i mezinárodním akademickém prostoru a zprostředkovávat je tuzemskému publiku.

 

Nabízíme:

  • možnost podílet se na právním výzkumu v České republice, jeho celkovém rozvoji  a určování jeho směrů,
  • podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka,
  • podporu mezinárodní spolupráce vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka,
  • odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni.

Podávání přihlášek:

Přihlášky do výběrového řízení přijímá sekretariát ředitele ústavu v listinné a současně i v elektronické podobě nejpozději do 10. 2. 019 do 12:00 hod.

 na adrese:

 Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Národní 18,

116 00 Praha 1

 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz

 K přihlášce přiložte strukturovaný životopis včetně údajů o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání (postačí neověřená kopie) a přehled případné dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné obdobné činnosti.