Nová kniha Publikováno: 18. 6. 2022
Vládnoucí a ovládaní

Vládnoucí a ovládaní

Ústav státu a práva vydal knihu Jany Kokešové s názvem Vládnoucí a ovládaní. Explikace vlivu, kontroly a legitimního vládnutí. Publikace je právní monografií s přesahy do příbuzných filozofických oborů, zejména etiky a politické filozofie. Zaměřuje se na problematiku normativity, legitimity a kolektivního aktérství. Další informace zde