Informace Publikováno: 11. 10. 2020
Účast na mezinárodním projektu SOLSTICE

Účast na mezinárodním projektu SOLSTICE

JPI Climate je mezinárodní projektová platforma pro podporu společenskovědního výzkumu v oblasti klimatické změny. Česká republika je jedním z 10 evropských států zapojených do její zastřešující iniciativy s názvem „Propojování znalostí o klimatu pro Evropu“. Ve výzvě „Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change" (SOLSTICE) uspělo celkem 7 projektů mezinárodních konsorcií. Jedním z úspěšných projektů je „Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers“ (JUSTDECARB), na jehož řešení se bude podílet Centrum pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR. Řešitelské konsorcium povede CICERO Center for International Climate Research (Oslo) a jeho dalšími členy jsou Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment z LSE (Londýn) a Univerzita Graz. Mezioborový tým se tak bude skládat z ekonomů, politologů, filozofů a právníků. Právní část 3letého projektu se zaměří především na otázku, jakou úlohu mají hrát lidská práva a právní principy jako kritéria pro posuzování klimatických politik a opatření.