Kolokvium Publikováno: 7. 1. 2020

Zajišťování důkazů pro trestní řízení souvisejících s telekomunikací

Program:


18:30 – 19:15  

Telekomunikace a ISP: Zajišťování dat a důkazů pro trestní řízení

Přednáší: Doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., CESNET, z.s.p.o.

19:15 – 19:45

Moderovaná diskuse