Informace Publikováno: 1. 10. 2021

Uspěl návrh projektu Norských fondů

Státní fond životního prostředí ČR vybral k podpoře projekt podávaný Ústavem státu a práva AV ČR ve spolupráci s partnerskou organizací ASEM z.s. Projekt s názvem Zdravé auto - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel (3201400125) bude realizován od září 2021 do února 2023 v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021, v rámci Výzvy č. SGS-4 REINE. Náš projekt si klade za cíl s pomocí edukačních kampaní zvýšit povědomí společnosti o značně negativním vlivu provozování silničních motorových vozidel ve špatném technickém stavu na kvalitu ovzduší ve městech, a hledat smysluplná řešení do budoucna. Hlavní řešitelkou projektu za Ústav státu a práva je Dr. iur Rita Simon LL.M.