Informace Publikováno: 18. 1. 2024
Usnesení Asociace právnických fakult

Usnesení Asociace právnických fakult

Asociace právnických fakult, jejímiž členy jsou všechny české právnické fakulty a Ústav státu a práva AV ČR, přijala 12. ledna 2024 usnesení v souvislosti s tragickou událostí na Filozofické fakultě UK.

Asociace právnických fakult vyjadřuje upřímnou a hlubokou soustrast pozůstalým po obětech tragické události, ke které došlo před Vánoci na Filozofické fakultě UK, a přeje brzké uzdravení a zotavení všem zraněným.

Tato bolestná událost otřásla celou vysokoškolskou akademickou obcí a zasáhla nejen přímé oběti a jejich blízké, ale i lidi vzdálenější. Tíživě dopadla na nás všechny a jako celá vysokoškolská akademická obec se s ní budeme v nadcházejících měsících vyrovnávat. Hledejme způsoby, jak zvýšit bezpečnost na vysokých školách. Zároveň pamatujme, že vysoké školy musí i nadále zůstat otevřeným společenstvím vyučujících, studujících a zaměstnanců, jež přispívá k pěstování humanistických hodnot v naší společnosti.

Přejme si, ať nejenom Univerzita Karlova, ale i ostatní vysoké školy vyjdou z této těžké a bezprecedentní situace přinášející bolest z nenahraditelné ztráty na životech a zdraví jako soudržná společenství semknutá kolem hodnot demokracie, lidských práv a humanismu.

Celý dokument zde.

Foto FF UK