Konference Publikováno: 16. 5. 2023
Úskalí komunikace mezi zdravotníky a pacienty aneb informovaný souhlas z různých pohledů

Úskalí komunikace mezi zdravotníky a pacienty aneb informovaný souhlas z různých pohledů

Mgr. MUDr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D., a doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., zvou na konfernci zdravotnického práva "Úskalí komunikace mezi zdravotníky a pacienty aneb informovaný souhlas z různých pohledů".

Datum konání: 18. května 2023, 9:30 - 14:00 hod.
Místo konání: hlavní budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206

Registrace:  www.mv-consult.cz nebo veberova@mv-consult.cz 
Pozvánka