Nová kniha Publikováno: 9. 4. 2024
Unfair Terms in Banking and Financial Contracts

Unfair Terms in Banking and Financial Contracts

Naše vědecká pracovnice Rita Simon ve spolupráci se Silvií Vyskočilovou z Právnické fakulty UK se podílela na komparativní monografii o nepřiměřených podmínkách v bankovních a finančních smlouvách, která byla vydána v nakladatelství Oxford University Press.

(BUSCH, Danny – LEHMANN, Matthias, Unfair Terms in Banking and Financial Contracts, 2023, Oxford University Press, str. 353–389)

Kapitola kriticky analyzuje právní základy kontroly nepřiměřených podmínek v České republice, zmiňuje hlavní příklady nepřiměřených nebo netransparentních pravidel v České republice a specifické problémy vnitrostátní soudní kontroly; zejména tradiční způsob kontroly nepřiměřenosti založený na právních zásadách a příliš velkorysé výjimky z testu nepřiměřenosti u vícesložkových cen.

Více zde:

https://global.oup.com/academic/product/unfair-terms-in-banking-and-financial-contracts-9780192866592?cc=cz&lang=en&