Diskuse Publikováno: 3. 5. 2018

Právní východiska a praktické implikace české elektroenergetiky

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vás dne 9. května 2018 od 18:30 zve na přednášku s diskusí zaměřenou na současné energetické právo. Přednáška se uskuteční v hlavní budově Akademie věd ČR na adrese Národní 3, Praha 1, v místnosti č. 205.

 

Program:

18:30 - 19:30 Právní východiska a praktické implikace české elektroenergetiky.

Přednášející:

Ing. Radim Černý, člen představenstva a ředitel úseku Řízení sítí ČEZ Distribuce, a. s., odpovědný zástupce držitele licence na distribuci elektřiny

JUDr. Tomáš Ščerba, Ph.D., advokát, partner advokátní kanceláře Pokorný, Wagner a partneři, s.r.o., rozhodce a člen redakčních rad několika odborných časopisů.

19:30 - 20:00 Diskuse

Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 7. 5. 2018 do 13:00 na alzbeta.krausova@ilaw.cas.cz