Aktuálně Publikováno: 9. 5. 2023
Svět knihy 2023

Svět knihy 2023

Ve dnech 11. - 14. května 2023 se bude konat mezinárodní knižní veletrh a literární festival
"SVĚT KNIHY PRAHA 2023" na Výstavišti Praha Holešovice, Křižíkovy pavilony.

28. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu bude z hlediska tématu výjimečný. Koncept „Autoři bez hranic“ reaguje na současnou dobu, v níž jsou hranice – nejen ty fyzické, ale i kulturní, sociální, sexuální, žánrové či politické – čím dál méně zřetelné. 

Ústav státu a práva AV ČR se veletrhu zúčastní společně s 10 společenskovědními ústavy AV ČR.

https://svetknihy.cz/praha2023/navstevnik/informace