Mezinárodní konference Publikováno: 6. 10. 2017

Právo • obchod • ekonomika

Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra obchodného práva a hospodárského práva ve spolupráci s 
Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., a Ústavom štátu a práva SAV

pořádá

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓSIUM
PRÁVO • OBCHOD • EKONOMIKA

Termín: 11. 10. - 13. 10. 2017

Místo konání: Štrbské pleso (Hotel Patria), Vysoké Tatry

Jednací jazyky: slovenština, čeština, angličtina