Mezinárodní konference Publikováno: 22. 2. 2018
Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi – Spotřebitelský kodex: ano či ne?

Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi – Spotřebitelský kodex: ano či ne?

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity
Právnická fakulta Univerzity Palackého
Právnická fakulta Trnavské univerzity

pořádají mezinárodní vědeckou konferenci

Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi – Spotřebitelský kodex: ano či ne?

Konference proběhne 31. května a 1. června 2018 v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Mezinárodní vědecká konference Zásady evropského soukromého práva v aplikační praxi na téma Spotřebitelský kodex: ano či ne? je realizována v reakci na přípravu spotřebitelského kodexu, který reaguje na současnou nejednotnost právní úpravy ochrany spotřebitele a slibuje její sjednocení do jediného zákona. Cílem konference věnované spotřebitelskému kodexu je poskytnout nejen informace o připravované úpravě, ale rovněž vyhodnotit pozitiva a negativa kodexu a také umožnit nahlédnout do právní úpravy států, ve kterých je spotřebitelský kodex součástí právní úpravy. Výstupem této konference bude recenzovaný sborník příspěvků.

Kontakt: spotrebitelskykodex@law.muni.cz

Přihlášky lze zasílat elektronicky do 13. 5. 2018

Program konference