Mezinárodní konference Publikováno: 29. 4. 2024
Shaping Climate Law: Dynamic Roles of State and Non-State Actors

Shaping Climate Law: Dynamic Roles of State and Non-State Actors

Centrum pro klimatické právo a udržitelnost pořádá 30. – 31. května 2024 mezinárodní konferenci věnovanou klimatickému právu s názvem ‘Shaping Climate Law: Dynamic Roles of State and Non-State Actors’. Program konference byl právě zveřejněn na jejím webu.

Účastníky čekají keynote přednášky tří zvaných zahraničních hostů: Prof. Laurence Boisson De Chazournes z University of Geneva, Prof. Annalisy Savaresi z University of Eastern Finland a University of Stirling a Dr. Moritze Reese z Helmholtz Centre for Environmental Research, přednáška čestného hosta prof. Bedřicha Moldana, a vystoupení více než 30 prezentujících z evropských i mimoevropských zemí. Zájemci o účast (bez příspěvku) se stále ještě mohou registrovat, a to do 10. května.