Seminář Publikováno: 22. 5. 2017

Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. se spolupodílí na programu semináře pořádaného v rámci Strategie AV 21 - Přírodní hrozby

„Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací“

Datum konání: 6. června 2017, 9:00 - 13:00

Místo konání: budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206

Program:

09:00 Zahájení semináře

I. blok přednášek

09:05 – 09:30 Ing. Petr Kycl, Česká geologická službaRegionální vymezení svahových deformací vs. liniové stavby

09:30 – 09:50 RNDr. Jan Klimeš, PhD., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČRPřístupy a zkušenosti s přípravou liniových staveb v zahraničí

09:50 – 10:20 RNDr. Michal Bíl, PhD., Centrum dopravního výzkumuHodnocení rizika ze sesuvů pro komunikace

10:30 – 11:00 Přestávka na občerstvení

II. blok přednášek

11:00 – 11:20 RNDr. Jan KrálInženýrskogeologický průzkum, projektová příprava a realizace liniových staveb

11:20 – 11:50 Ing. Jan Novotný, CSc., Česká geologická službaČSN P 73 1005 (731005) Inženýrskogeologický průzkum

11:50 – 12:20 JUDr. Hana Müllerová, PhD., JUDr. Miloslava Hálová Ústav státu a práva AV ČRPrávní aspekty svahových deformací

12:30 – 13:00 Diskuse s odborníky

13:00 Zakončení semináře

Po přednáškách na daná témata bude následovat panelová diskuze za účasti předních odborníků z ÚSMH AV ČR v. v. i., ÚSP AV ČR, v. v. i., ČGS a MD ČR.

Z důvodů omezené kapacity sálu prosíme zájemce o registraci na adrese: synkovam@irsm.cas.cz.

Účast na semináři je bezplatná.