Informace Publikováno: 30. 6. 2022
Rozhovor o výsledku klimatické žaloby ve Vinohradské 12

Rozhovor o výsledku klimatické žaloby ve Vinohradské 12

 

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. z Centra pro klimatické právo a udržitelnost hovořila 22. 6. 2022 v podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12 s titulem  „Česku chybí ministerstvo pro klima. Boj proti změnám musíme koordinovat, vybízí expertka“. Hlavním tématem rozhovoru byl výsledek prvoinstančního soudního řízení ve věci první české klimatické žaloby, rozhodnutý 15. 6. 2022 Městským soudem v Praze, z velké části ve prospěch žalobců. Tento přelomový verdikt se může stát milníkem dosavadního přístupu české vlády ke klimatické politice a ke snižování emisí v ČR. Soud totiž rozhodl, že čtyři česká ministerstva (životního prostředí, průmyslu, dopravy a zemědělství) porušila práva žalobců tím, že jimi přijaté dosavadní politiky a opatření snižování emisí nejsou dostatečné k naplnění cílů Pařížské klimatické dohody a práva EU, totiž ke snížení emisí skleníkových plynů o alespoň 55 % do roku 2030.  Díl podcastu je k poslechu k dispozici na podcastových platformách nebo na webu Českého rozhlasu, kde je i jeho přepis.